Guntramovice nad Krnovem tvoří 11 obytných domů a dva rekreační. Žije zde asi 35 obyvatel. Město Krnov příští týden začne budovat kilometr dlouhý vodovod do Guntramovic, který vyjde na 4,2 milionu korun bez DPH.

Vzhledem k očekávanému nízkému odběru vody a vysokým nákladům je jisté, že se tyto investice městu nikdy nevrátí ve formě vodného a stočného. Navíc místní většinou mají vlastní studny na užitkovou vodu.

Jde spíš o politické než ekonomické rozhodnutí. Investici do napojení Guntramovic a náklady na údržbu dlouhého vodovodu bude nutné promítnout do plateb ostatních krnovských odběratelů pitné vody.

Zastupitelé Krnova začali zvažovat napojení Guntramovic na vodovod v roce 2012, když je místní upozornili, že město na odlehlou osadu úplně zapomělo a nikoho nezajímá, že místní musí pitnou vodu dovážet v kanystrech. Protože v té době zastupitelé schválili záměr lokalitu Guntramovic využít pro stavbu kompostárny, začali uvažovat i o kompenzaci v podobě vodovodu.

Guntramovický vodovod se bude stavět, přestože z guntramovické kompostárny už dávno sešlo.

„Většinu služeb si zajišťujeme sami. Vodu máme ze studní, teplo z kotlů na tuhá paliva, plyn nakupujeme v láhvích a domovní kanalizaci si ošetřujeme vlastními septiky a jímkami. Dostatečnou hladinu vody ve studních, i v suchých měsících, nám pomáhá udržet malý rybníček uprostřed naší osady, který je chloubou, starostí i životním posláním jednoho místního šílence, kterému jsme za to vlastně ani nikdy nepoděkovali," popisují svou situaci obyvatelé Guntramovic na svém webu guntramovice.cz.

„Kilometrový vodovod do Guntramovic se na stávající vodovodní řad napojí v ulici Ochranov, pokračovat bude polní cestou směrem ke komunikaci v Guntramovické ulici. V této komunikaci povede až do Guntramovic, kde je plánováno čtrnáct přípojek," uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Zakázku za 4,2 milionu korun bez DPH získala olomoucká společnost LB 2000, která hotové dílo předá městu do konce roku.

Guntramovice vznikly na konci 18. století, když zchudlé město rozprodávalo svůj majetek. Městský dvůr byl rozparcelován mezi sedmnáct osob, které založily osadu Guntramovice.