Pískoviště před domy byla donedávna samozřejmostí. Dnes se pomalu ale jistě stávají vzácností. VBruntále jich vposlední době zaniklo bezmála dvacet.
Některá pískoviště jsou pak navíc vtakovém stavu, že si na nich děti hrát nemohou, protože slouží hlavně nezodpovědným chovatelům na venčení jejich domácích miláčků.

Celkově hřišť ve městě začíná pomalu přibývat. Pískoviště však často nahrazují modernější hřiště, která nejsou určená pro úplně malé děti. Ty si ze štěrku pod skluzavkou bábovičku nepostaví.

„Radimek včera zjistil, že mu zrušili oblíbené pískoviště za barákem a spustil takový řev, že jsme ho hodinu uklidňovali. Přestal až když jsme ho přesvědčili, že postaví nové pískoviště. Já se mu ostatně ani nedivím. Široko daleko žádné pískoviště není a když se vydáme na nějaké zbývající, tak je tam pomalu víc děcek, než písku,“ podělila se o své rozhořčení maminka Marcela Rozprýmová.

Ministerstvo klade velmi přísné nároky

Situace spískovišti ale není zdaleka tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Každé pískoviště má totiž svého provozovatel, kterým je většinou městský úřad a musí mít také svůj provozní řád. Provozovatel pískoviště musí dodržovat platné předpisy.

„Funkčních pískovišť je vsoučasnosti vBruntále skutečně velmi málo. Je to důsledek vsoučasnosti platných předpisů, respektive vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která klade velmi přísné nároky na hygienické podmínky na těchto pískovištích. Pro provozovatele je pak velmi těžké tato kritéria dodržet, zvláště pokud jsou pískoviště na veřejně přístupných místech. Toto se ale netýká jenom Bruntálu, je to obecný trend,“ vysvětlil mluvčí radnice Jiří Ondrášek.

V pískovišti mohou děti chytnout nemoc

Provozovatel musí dodržet především hygienu na pískovišti. Průzkumy přitom ukázaly, že naprostá většina pískovišť obsahuje třeba škrkavky, střevní bakterie a další škodlivé mikroorganismy. Pokud provozovatel hygienické předpisy nedodrží a mezi dětmi vypukne epidemie nějaké nemoci, hrozí mu podle platných předpisů pokuta až tři miliony korun.

„Nikdo ale nechce dopustit, aby pískoviště úplně zmizela. Může být vyhověno těm, kteří si požádají o dosypání písku na některou vybranou veřejnou plochu, ale stím, že vše další bude na riziku a odpovědnosti rodičů,“ doplnil mluvčí Ondrášek. (lok)