Plný název je Domeček dějin umění aneb Dějiny umění jinak – hravě a vesele. Uskuteční se ve středu 25. února a ve čtvrtek 26. února od 8 hodin.

Tříhodinový výukový program seznámí žáky s dějinami umění. Cílem je navodit v nich atmosféru doby, poodhalit tajemství umění, zachytit múzu i vidět zrod uměleckého díla. V Domečku projdou od pravěku přes gotiku, renesanci a baroko až k umění 19. a 20. století. Program takzvaných Domečků je založen zejména na interakci žáků, kteří nejen pasivně přijímají informace, ale sami se je aktivně snaží získat. V tomto případě se stanou sochaři, staviteli katedrál, malíři či navštíví samotného Picassa v jeho dílně.

Děti by si měly vzít s sebou přezůvky a obléci si pohodlné oblečení, které se může zašpinit. V šesti dílnách si totiž vyzkouší například skládání portrétů z potravin. Domeček mohou navštívit se svými žáky učitelé výtvarné výchovy, estetické výchovy, českého jazyka i dějepisu.

V případě zájmu je nutné si domluvit termín návštěvy u garanta domečku Markéty Vlašánkové na telefonním čísle 775 055 214.

(geb)