V roce 1946 přišli do Bruntálu po zničení semináře v Českých Budějovicích bratři Kongregace Nejsvětější Svátosti (Petrini). Z jejich církevních slavností se podařilo nalézt bruntálskému historikovi a kronikáři Josefu Cepkovi fotografii, která je uložena v jedné z městských kronik.

Církev provozovala u Petrinu rozsáhlé hospodářství, a to na dvou a půl hektarech polností, které k budově náležely. Tehdy byl Petrin ještě na samém okraji města Bruntálu.

Kongregace v Bruntále působila do roku 1949. V budově Petrinu působilo do roku 1950 také sedm sester ze slovenské provincie Kongregace školských sester Noter Dame. „Po roce 1948 nesměly sestry nic jiného dělat, pouze pomocné práce. V roce 1950 se nastěhovaly na Petrin zdravotně postižené děti," řekl Josef Cepek. O rok později ale zřídili na Petrinu v Bruntále vyšší důstojnickou školu pěchoty, postižení se museli přesunout do Šternberku.

V roce 1955 Petrin vojáci opustili a do roku 1957 město přemýšlelo o dalším využití stavby. Padlo rozhodnutí, že na Petrinu zřídí školu, která funguje dodnes.

V dnešních dnech budova prochází mohutnou rekonstrukcí, po níž se stane budovou víceúčelovou. Ke škole se přidruží městská knihovna, středisko volného času i mateřská škola.

Církevní obřad z roku 1949 před budovou bruntálského Petrinu.

Církevní obřad z roku 1949 před budovou bruntálského Petrinu. Foto: Archiv Josefa Cepka

.

Hospodářský provoz Petrinu zajišťovalo po druhé světové válce sedm sester ze slovenské provincie Kongregace školských sester Noter Dame. Foto: Archiv Josefa Cepka

Stavební dělníci obsadili chodby a další prostory bruntálského Petrinu. Škola se za několik měsíců promění v multifunkční budovu.

Probíhající rekonstrukce školní budovy má skončit v příštím roce. Škola se změní ve víceúčelové zařízení. Foto: Deník/Karel Janeček