Obyvatelé Úvalna a dalších obcí na toku Opavy pod Krnovem si budou moci snad již v příštím roce oddechnout, jelikož se Povodí Odry rozhodlo vybudovat bezpečností prvky, které sníží riziko protržení tohoto vodního díla. Nádrž se protrhla o povodní v roce 1997, kdy vznikly škody za několik miliónů korun. I při letošní povodni hrozilo opětovné protržení hráze a zaplavení části průmyslové zóny. Voda, která by se po rozlivu dostala do řeky Opavy by zvýšila průtok.

„V letošním roce se nám včasným zásahem podařilo hrozbu protržení hráze odvrátit. Právě z toho důvodu se státní podnik Povodí Odry, rozhodl zřídit na Petrově rybníce bezpečnostní přeliv,“ informovala Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry.

Bezpečnostní přeliv by měl být dlouhý několik desítek metrů. „Dle plánů bude bezpečnostní přeliv dlouhý přes šedesát metrů. Celkové náklady na jeho vybudování by se měly pohybovat okolo osmi miliónů korun. Stavba bude zahájena již v příštím roce,“ dodala Šárka Vlčková.

Povodí Odry chce dle našich informací také provést detailní průzkum objektu více než třiceti hektarového Petrova rybníka s cílem zlepšit jeho působení v povodí.