Minulý týden vaše škola slavila padesát let od svého vzniku. Jakých to bylo padesát let, jak se škola v čase měnila?

Naše škola si za toto období vybudovala velmi dobrou tradici a mezi lidmi získala kvalitní jméno. To potvrzuje i její současná stabilita a vysoký zájem uchazečů o studijní místa.

Velkou porevoluční změnou bylo zapojení školy do evropských projektů podporujících vzdělanost a technické vybavení. Díky projektům jsme získali vybavení pro odborné učebny, zmodernizovali jsme dílny. Celkově se škola přizpůsobila současným trendům vzdělávání.

S jakými ambicemi jste před deseti lety nastupoval jako ředitel a jak se vám vaše plány podařilo realizovat?

Mými hlavními ambicemi bylo posílit kvalitní technické vzdělání v oblasti strojírenství, dopravy a informačních technologií. Myslím si, že většinu těchto cílů jsem spolu s týmem pedagogů dosáhl. Kromě pokroků ve vzdělání jsem si rovněž stanovil praktické cíle v rámci rekonstrukce školy. Nedávno proběhla rekonstrukce dílen, sociálního zázemí a částečná výměna oken. Naším dalším záměrem je oprava fasády školy, bohužel z finančních důvodů zatím neuskutečněná.

Máte dostatek studentů? Slyšel jsem, že vám jich v posledním školním roce přibylo?

Tak to není úplně pravda. Zájemců o studium máme sice v porovnání s ostatními středními školami dost, ale v důsledku odchodu populačně silných čtvrtých ročníků i nám klesá počet studentů. Snažíme se oslovit budoucí studenty pořádáním akce dny otevřených dveří. V současnosti pracujeme na projektu spolupráce s místními základními školami, kde chceme žákům nabídnout odborné zájmové kroužky v oblasti robotiky, programování, RC modelářství a fyzikálních pokusů, a tak zvýšit zájem o technické obory v našem regionu.

Vaši studenti, absolventi se dobře uplatňují v praxi. Kdo všechno o ně jeví zájem?

O naše absolventy mají velký zájem firmy z oblasti strojírenské výroby, společnosti zabývající se informačními a telekomunikačními technologiemi, automobilní závody. Absolventi ekonomických oborů nachází uplatnění v různých administrativních oblastech. Velké procento našich studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Vypadáte velmi dobře. Jakým způsobem si udržujete fyzičku, jaké máte koníčky?

Rád jezdím na vícedenní výlety na sportovní koloběžce. Snažím se pravidelně běhat, proto jsem svou účastí podpořil orientační běh studentů naší školy s názvem Rozbíháme další padesátku. Posledních pět let se věnuji sportovní střelbě. Jsem taktéž milovníkem přírody.