V červenci se SPŠ sloučila s OA a vznikla jedna vzdělávací instituce. V čem spatřujete největší výhody?

Demografický pokles žáků v Moravskoslezském kraji byl hlavní příčinou sloučení. Je zřejmé, že je to proces velmi náročný, ale zároveň je to příležitost, jak vydobýt to nejlepší z obou škol. Po dokončení procesu sloučení budou náklady na provoz jedné naplněné školy významně nižší než dvou nenaplněných škol.

Slibujeme si zvýšení kvality nově přijímaných studentů a stabilnější prostředí pro jejich vzdělávání. Další velkou výhodou je, že žáci obou škol budou moci využívat to lepší vybavení z obou organizací.

S jakými plány začínáte nový školní rok?

Hlavním cílem je postupná transformace dříve dvou subjektů do jednoho tak, aby to co nejméně zatížilo žáky a jejich rodiče. Velmi významná je pro naši školu další realizace projektů z Evropských fondů, díky kterým můžeme investovat nemalé peníze do modernizace školy. Navíc nechceme produkovat jen úzce profilované absolventy, ale komplexně vzdělané lidi, kteří uspějí na trhu práce.

Pro přijímací řízení na školní rok 2014 až 2015 chceme připravit vyváženou nabídku technického a ekonomického vzdělání, o kterou bude mezi žáky 9. tříd zájem.

Škola je známa mnoha projekty, díky kterým se stala školou s moderním vybavením a technologiemi. Účastníte se i v tomto školním roce nějakých projektů?

Aktuálně realizujeme několik projektů, hlavně ty pro podporu technického vzdělávání. V rámci projektů dojde k vybudování nových laboratoří a další modernizaci školních dílen. Od tohoto školního roku se více zaměřujeme na základní školy. Pro žáky 5. a 9. tříd nejen z Bruntálu budeme pořádat bezplatné technické kroužky, popularizační přednášky nebo například exkurze do firem a na technické památky.

Jakým způsobem přizpůsobujete studijní obory poptávce trhu?

Jsme v úzkém kontaktu s firmami ze vzdálenějšího i blízkého okolí a snažíme se začlenit jejich požadavky do výuky. Zveme odborníky z praxe, pořádáme pro naše žáky zajímavé exkurze. Bohužel narážíme na neexistenci fungujícího modelu spolupráce škol a zaměstnavatelů, který by byl výhodný pro obě strany.

Byl jste ředitelem SPŠ dvanáct let. Na které roky nejraději vzpomínáte a proč?

Nejraději vzpomínám na první čtyři roky po nástupu do funkce. V té době byla byrokracie na relativně přijatelné úrovni.

Jako ředitel sloučených škol jste jistě časově velmi vytížený. Zbývá vám volný čas na vaše zájmy, koníčky?

Během školního roku bohužel nemám tolik volného času, kolik bych si přál. Snažím se, abych alespoň třikrát týdně chodil běhat. Ideálním místem je les, kde si při běhu užívám skutečného klidu mimo dosah lidí.