„Pomni, abys den sváteční světil," říká třetí boží přikázání, které katechismus interpretuje jako zákaz práce v neděli.

Měl by se zákaz práce v neděli vymáhat formou městské vyhlášky? Signatáři krnovské petice Za klid jsou přesvědčeni, že ano, pokud je tato práce hlučná.

„Žádáme vedení města Krnova o zajištění klidu o sobotách a nedělích, a to upravením práv a povinností občanů funkční protihlukovou vyhláškou. Už delší dobu se potýkáme s hrubým nedodržováním klidu a nadměrným hlukem z používání sekaček, křovinořezů, vyžínačů, motorových pil, cirkulárek, vysavačů na listí a jiných hlučných přístrojů," uvádí petice Za klid, kterou podepsalo přes 180 občanů.

Mnohá města vyhlášku mají

O tom, že hlučná práce se netýká jen určité čtvrti Krnova, svědčí složení petičního výboru. Zdeněk Šimáček je z Hlubčické ulice a Ivo Šulák ze Staré. Signatáři volající po víkendovém klidu připomínají, že podobnou vyhlášku přijal i Magistrát města Ostravy na základě požadavku Sboru starostů.

„Podpisy představují široké spektrum občanů, takže to vypadá, že pracovní hluk, to není problém jen jedné lokality. Na zasedání rady jsme se shodli, že řada lidí se přes týden neuvolní v zaměstnání a víkend je pro ně jediná možnost, když potřebují udělat něco důležitého. Proto připravíme kompromisní návrh, že sobotu ponecháme bez regulace, ale neděle by skutečně měla být dnem klidu.

Konečné slovo bude samozřejmě mít zastupitelstvo," komentovala petici Za klid starostka Krnova Alena Krušinová, která už zkoumá, jak hlučnou práci o víkendech regulují jiná města a obce.

„Byla jsem překvapena, kolik měst a obcí už má vyhlášku o omezení hlučné práce ve dnech pracovního klidu. Každá vyhláška má smysl jen tehdy, když je dodržování vynutitelné. Obávám se, že taková vyhláška neúměrně zvýší nárůst žádostí o zásah strážníků, kteří budou mít v kompetenci dodržování pracovního klidu vynucovat. Je možné, že nám pak strážníci budou chybět jinde," upozornila na možná rizika starostka Krušinová.

Kontroly a sankce

„Vzhledem k tomu, že je porušeno naše základní právo na klid, soukromí a rodinný život, požadujeme, aby vedení města Krnova v souladu s právem přijalo protihlukovou vyhlášku, která bude počítat s tím, že uvedených činností jsou občané povinni se zdržet v sobotu od 18 hodin, po celou neděli a ve svátcích.

Obdobnou úpravu přijal magistrát Města Ostravy na základě požadavku Sboru starostů," uvedli signatáři petice Za klid s tím, že doporučují Krnovu inspirovat se touto zkušeností, zajistit účinnost vyhlášky pravidelnou kontrolou a ukládáním sankcí za její porušení. Tato krnovská iniciativa v mnohém připomíná úvahy českých zákonodárců o regulaci otevírací doby hypemarketů v období svátků a dnů pracovního klidu.