Občané Krásných Louček podepsaní pod peticí se obávají hluku i zhoršení kvality ovzduší.

„Studie rozptylu se opírá o statistiku z roku 2009, kdy hodnocení vyhovovalo hygienickým normám. V současné době se nám rozptylové podmínky jeví jako silně zhoršené, ať už ze subjektivních dojmů, nebo na základě dat prezentovaných v médiích.

Nedovedeme si představit nepřetržitý chod tří 330kW motorů. Z laického hlediska je to stejné, jako kdyby tam bylo v provozu pět až sedm nastartovaných nákladních aut,“ stojí v petici, kterou mezi spoluobčany v Krásných Loučkách organizoval petiční výbor v čele s Lenkou Bravencovou.

Varují před hlukem z dopravy

Signatáři petice také varují před hlukem a dopravní zátěží. „Stavba je plánována na vyvýšeném místě a většina domů v Krásných Loučkách je na přímý dohled od místa výstavby bioplynové stanice. Máme pochybnosti o tom, že hluk nebude obyvatelstvo obtěžovat.

Hluk vozidel projíždějících k tomuto místu je slyšet skoro v každém domě,“ stojí v petici se 108 podpisy.

A co zápach a odpad?

Česká inspekce životního prostředí ve svém stanovisku upozornila na možný zápach a na nedostatečné plány pro případ havárie. Také není jasno v tom, co dál s tuhými zbytky. Českou inspekci životního prostředí u tohoto projektu především zajímalo, co se stane s takzvaným digestátem, neboli s tuhými zbytky, které v bioplynové stanici zůstanou jako odpad po uvolnění bioplynu.

Oznamovatel záměru Tadeusz Vacula totiž jen obecně konstatoval, že jako zemědělec má k dispozici 520 hektarů pozemků, na které lze digestát vyvážet. Pokud by ale tyto organické zbytky skončily na nevhodném místě, mohou způsobit různé ekologické škody, například znečištění vody v okolních řekách a potocích.

Krajský úřad stanovil podmínky

Krajský úřad měl v takzvaném zjišťovacím řízení rozhodnout, zda vlivy bioplynové stanice na životní prostředí jsou natolik významné, že je nutné ho posuzovat v plném rozsahu zákona, nebo zda stačí zkrácené řízení. Konstatoval, že konkrétní opatření omezující zápach stačí zpracovat až pro následná správní řízení, a stejně tak plány vývozu digestátu a řešení havarijních situací.

Stanovil ale podmínku, že v provozním řádu bioplynové stanice musí být zákaz přijímat zdechliny zvířat a podobný živočišný materiál. Kraj rovněž nařídil trasy vozidel pro dovoz vstupních surovin a odvoz digestátu vést pokud možno mimo zastavěné území obce.

Rozptylovou studii musí aktualizovat

Autorům petice dal krajský úřad za pravdu v tom, že rozptylovou studii a odborný posudek na možnost znečištění ovzduší je potřeba aktualizovat a přepracovat na základě nových údajů. Ovšem co se týče obav z hluku, krajský úřad se odvolal na stanovisko Krajské hygienické stanice, která záměr akceptuje a nepožaduje další podrobné posuzování.

Závěr: projekt lze akceptovat

„Relevantní připomínky doručené v rámci zjišťovacího řízení byly zohledněny v podmínkách a lze je řešit v rámci následných řízení. V odborných studiích nebylo zjištěno, že by provoz bioplynové stanice způsobil překročení sledovaných limitů. Předložená varianta je akceptovatelná,“ zdůvodnil David Mlčoch z krajského Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí proč bioplynovou stanici není potřeba posuzovat v celém rozsahu zákona.