„Důvodem, proč jsme se rozhodli umožnit lidem hledat své psy, kočky a další zvířata prostřednictvím našich stránek, je nezvykle vysoký výskyt zaběhlých nebo zraněných psů, které jsme již letos museli odchytit. Věříme, že prostřednictvím tohoto chatu se jak lidé, kteří psa ztratili, tak lidé, kteří psa našli nebo vědí o jeho pohybu, spojí a záležitost tak vyřídí bez naší asistence,“ uvedl velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec.

Strážníci letos odchytili již 23 psů, což je o 16 více, než za stejné období v roce 2007. Pokud se strážníkům nepodaří zjistit majitele, umístí psa do městského útulku. Tam za první pololetí roku 2006 skončilo pět psů, loni tři psi a letos již psů 18. Přestože psi z útulku jsou aktivně a s úspěchem nabízeni k adopci prostřednictvím webových stránek městské policie i prostřednictvím provozovatelky útulku, jeho kapacita je stále naplněna.

Vloni v útulku přechodný domov sedmdesát opuštěných psů, z nichž si lidé osvojili dvaapadesát. Průměrná délka pobytu psa v útulku, než si ho najde nový pán, je 25 dní.