Jeho poslední nadějí byla žádost o mimořádnou dotaci města. Zastupitelé ale řekli ne, přestože žádná jiná organizace v Krnově se drogové problematice nevěnuje. Káčko muselo svou činnost přerušit. Nejsou už peníze na mzdy ani na provoz. Zrušily se plánované přednášky na školách, individuální terapeutické sezení s narkomany, na které docházeli také rodiče závislých dětí, končí program na testování žloutenky a HIV, i výměna jehel a stříkaček.

Mezi 230 klienty krnovského Káčka je asi stovka nitrožilních uživatelů pervitinu, a mezi nimi je dnes v oběhu na 650 jehel, které už nemají kde vyměnit za sterilní. Dveře K-centra v Revoluční ulici zůstaly zavřené.

„Dostali jsme letos od státu, kraje a města na dotacích o 700 tisíc méně, než jsme očekávali. Abychom mohli aspoň v minimální míře zachovat naše služby, potřebovali bychom tak 180 tisíc korun. Rada doporučila zastupitelstvu, aby nám dali aspoň sto tisíc,“ popsala situaci nyní již bývalá vedoucí K-centra Martina Nováková, která přišla minulou středu osobně obhájit tento požadavek na zasedání zastupitelstva.

Čekalo ji zde ale chladné přijetí. „Já jsem v Káčku nikdy nebyl, a doufám, že se tam ani nikdy nepodívám, ale zajímalo by mě, zda jste zkusili najít finanční zdroje i jinde, než jste se obrátili na město, a zda jste hledali úspory také u sebe. Mnohé firmy dnes propouští, někde se pracuje třeba jen na šedesát procent, nebo si zaměstnanci dobrovolně nechali snížit mzdy, aby podnik přežil,“ ujal se slova zastupitel Petr Vartecký z KSČM.

„Ze čtyř zaměstnanců, které jsme měli na začátku roku, dnes zbyli v Káčku už jen dva. Já sama jsem od 1. listopadu také v evidenci úřadu práce, protože jsem skončila jako placená vedoucí a vykonávám už jen neplacenou funkci jednatele. Jako neziskovka si nemůžeme na sebe vydělávat, nesmíme si ani vzít úvěr, takže jsme zcela odkázáni na dotace,“ popsala situaci Martina Nováková, kterou zaskočilo, jak se Petr Vartecký hrdě přihlásil k tomu, že nikdy nenavštívil Káčko.

„Každý zastupitel by se přece měl zajímat, jak fungují organizace, které dostávají příspěvek z městského rozpočtu,“ podivila se takovému postoji Nováková, sama bývalá zastupitelka.

V současnosti se snaží vytvořit manuál nebo leták s návodem, jak aspoň provizorně zajistit výměnu injekčního materiálu. Akutně hrozí, že si narkomani začnou použité jehly vzájemně půjčovat. Pro krnovské občany je špatnou zprávou zejména to, že drogově závislí, kteří dosud měli možnost v zimních měsících využít útočiště v K-centru v Revoluční ulici, začnou teplá místa vyhledávat někde jinde. Pokud nebudou mít možnost použité injekční stříkačky vyměnit na Káčku za nové, skončí infekční materiál bůhvíkde.

„Bude se to dobře pamatovat, že jsme museli po jedenácti letech přerušit svou činnost 11. 11. 2011. Věřím, že v Krnově nekončíme navždy, a budeme se snažit příští rok získat dotace aspoň na obnovení těch nejdůležitějších služeb,“ uzavřela Nováková.