Krnovská Základní škola na Janáčkově náměstí v rámci dlouhodobého projektu zve na besedy absolventy, kteří vynikají v nějakém oboru, aby jejich úspěch byl motivací pro současné žáky. Svou bývalou školu navštívila i matematička Petra Augustová, aby žákům popsala svou životní cestu za poznáním a matematikou.

Talent se u ní projevoval už od malička. Zatímco její spolužáci na základní škole potřebovali k vyřešení logických úloh a aritmetických příkladů v písemce celou hodinu, jí stačilo několik minut. Horší známku než jedničku neznala. „Matematika mě bavila a šla mi. Taháky jsem moc nepotřebovala.

Na střední škole vůbec ne, na vysoké nejvíce v podobě poznámek napsaných na lavici. Nejvíc jsem si jich připravovala z dějepisu a zeměpisu. Nechtěla jsem si vtloukat do hlavy letopočty a zeměpisné názvy. Dnes, s odstupem času, zjišťuji, kolik nesmyslných dat jsme se učili bez potřebných souvislostí,“ přiznala s odstupem Petra Augustová.

Prvních úspěchů dosáhla před devíti lety

Do matematického světa začala pronikat v studentských soutěžích. Svých prvních vědeckých úspěchů dosáhla v letech 2001 až 2003, kdy postupně vyvrátila několik tvrzení z šedesátých let ukrajinského matematika Šarkovského.

S pomocí profesora Jaroslava Smítala, ředitele Matematického ústavu Slezské univerzity, se jí podařilo objevit nedostatky v doktríně tohoto významného světového vědce, jehož objevy v oblasti dynamických systémů byly ve své době zcela unikátní. Čtyři desetiletí nikdo jiný nepřišel s něčím podobným jako on.

Jako jediná našla chyby v práciAlexandra Šarkovského

Až v roce 2001 Petra Šindelářová složité a matematicky abstraktní dynamické systémy Alexandra Šarkovského přezkoumala, našla v nich chyby, a dokonce přišla s úplně novým tvrzením a našla pro něj důkazy. Přestože předtím byly Šarkovského výsledky několikrát zkoumány mnoha významnými světovými matematiky, žádný si chyb nevšiml.

Na sympoziích matematiků Petra Augustová patří k nejmladším. Oceněním pro ni je už jen samotný fakt, že ji o generace starší vědci berou mezi sebe. Měla možnost osobně hovořit s mnoha velikány současné matematiky včetně Alexandra Šarkovského, který ale z jejích úspěchů nejspíš moc radosti neměl.

Dlouhé roky trvá než se matematik dostane do kruhu starších

„Než se talentovaný matematik dostane mezi starší a vážené kolegy, trvá to desítky let. Je to asi největší problém mladých vědců,“ řekla Petra Augustová, která ale ve svém vlastním případě tento problém nepoznala.

Díky svému jménu ve vědeckém světě si své obzory rozšířila na prestižních zahraničních univerzitách, byla zvána na nejvýznamnější konference, vydala řadu odborných publikací a získala pedagogickou praxi u nás i v zahraničí.

Dnes učí na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ve výzkumu se zaměřuje na jiné oblasti matematiky, ve kterých dosáhla dalších výsledků při studiích v USA a v nynějším zaměstnání na Akademii věd ČR v Praze.