Rodiče k nejkrásnějším okamžikům v životě řadí ten, když se jejich dítě naučí číst. Umět číst ale není totéž jako najít si čas na knížku. U děti, které si hrají s počítačem nebo mobilem, často knížku supluje monitor. Děti chodí do různých kroužků, ale čtenářský mezi nimi obvykle není. Jak vysvětlit dětem, že čas strávený s knížkou je ušlechtilá činnost? Žáčci druhé třídy vrbenské Základní školy Petra Bezruče knihovnicím a místostarostce Ivetě Pešatové dokázali, že čtení považují za důležitou součástí svého života.

Malé čtenáře přivítala knihovnice dětského oddělení Helena Rybárová. Pochválila je, že umí všechna písmenka abecedy. Poté si četli úryvky z knihy Kde se nosí krky. U pohádkových bytostí se děti podle čtené ukázky snažily vzpomenout, o kterou postavu se jedná. Dozvěděly se o skřítku Knihovníčkovi, který šel hledat kamarády do jiné knihovny. Kreslili kamarády Knihovníčka.

„Knihovníček byl náš nápad, jak děti motivovat chodit do knihovny, kde si mohou najít vrstevníky, protože knihovna má socializační funkci,“ sdělila knihovnice Rybárová.

Paní učitelka Danuše Hošková děti pochválila, že umí nejen číst, ale zároveň text vnímají a rozumí mu. Nato místostarostka Iveta Pešatová jako královna s žezlem ve jménu pohádek, románů, básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele slavnostně pasovala žáčky 2.A na čtenáře.

Noví čtenáři museli slíbit, že ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček se budou o knihy pěkně starat a budou je opatrovat jako poklady, aby se stali moudrými a vzdělanými lidmi.

Žákyně Tina Bachuláková prozradila, že její nejoblíbenější pohádkou je Princezna se zlatou hvězdou na čele. „Na dětech bylo vidět, že je čtení baví, protože všechny četly výborně,“ sdělila místostarostka Iveta Pešatová. Pochvaly se dočkala i učitelka Danuše Hošková, která za rok naučila číst 28 dětí. Svoji práci dělá celým srdcem, protože kromě čtení také učí děti zpívat. Ve Vrbně pod Pradědem vede sbor Modrásek, se kterým jezdí na pěvecké soutěže.

„Už dlouho jsme tu neměli tak šikovné děti. Nemohu říci, že by vrbenské děti nerady četly. Všeobecně každé dítě má jiné sklony a jestli se stane čtenářem, záleží i na rodině, jak potomka vede. Nejoblíbenější četbou pro menší děti je sada knih o zvířátkách. Pro ty starší je to fantasy literatura, třeba Harry Potter. Čtou rády to, co si pak mohou ověřit v praxi Minecraft, Já Youtuber a podobně. Velkým hitem je komiks Malý poseroutka. Literatura pro děti musí být psána pro ně srozumitelným a záživným jazykem, aby je bavila,“ uzavřela slavnost Helena Rybárová.

Andrea Martínková