Projížďka výletním parním vlakem v letních vagonech bez oken ale může být zajímavá i sama o sobě. Do vagonů občas vítr zanese dým a saze, jindy motýlky poletující nad lány obilí.

Cestující můžu tipovat, jak na parní lokomotivu zareagují stáda skotu pasoucí se kolem úzkokolejky. Splaší se krávy při pohledu supící lokomotivu a na dým stoupající k obloze, nebo už si na tu podívanou zvykly? A co srny popásající se kolem trati?

Kdo je spíše technický typ, může sledovat, jak se obsluhují výhybky při křižování s vlakem Českých drah, obdivovat nejkvalitnější černé uhlí nebo jak se lokomotiva „zbrojí vodou", jak říkají ve své hantýrce železničáři. A hlavně nezapomeňte mávat lidem kolem trati.