Letošní jízda do Bohušova 7. listopadu bude obzvlášť slavnostní. Před odjezdem vlaku z Třemešné bude totiž slavnostně pokřtěn nový přírůstek v depu Slezských zemských drah: zrekonstruovaný uzavřený vagón.

„Tento vagon jsme díky výrazné finanční podpoře kraje odkoupili od Českých drah. Byl to vyřazený vůz, který jsme v podstatě na poslední chvíli zachránili před sešrotováním. V rámci projektu, který je zaměřen na podporu technických atraktivit Moravskoslezského kraje bude při letošní svatomatinské jízdě do Bohušova slavnostně předán do užívání návštěvníkům osoblažské úzkokolejky.

Díky tomuto vagonku se rozšíří kapacita výletních parních vlaků Slezských zemských drah, která v posledních letech nepostačovala zájmu veřejnosti," představil nový vagon Ludvík Semerák ze Slezských zemských drah.

Vůz byl renovován v Krnovských opravnách a strojírnách. Etapovitě byly provedeny opravy spodní části vozu.

„Po pojezdu a brzdě táhlového ústrojí následovala oprava vozové skříně, interiéru a elektrovýzbroje. Vše zakončil nový vnější lak včetně popisů vozu," doplnil Ludvík Semerák s tím, že nový vagon pro přepravu cestujících zvýší kapacitu výletních parních vlaků a tím poskytne návštěvníkům větší pohodlí.

Protože je krytý, budou mít komfort i při podzimních jízdách v případě nepříznivého počasí. Tímto způsobem se rovněž podařilo zachránit část historie osoblažské úzkorozchodky.