Úprava a především zvýšení kapacity parkoviště přijde městský rozpočet na 5,5 milionu korun. Celá stavební akce bude hotova do konce října. V průběhu stavby dojde kromě rozšíření plochy stávajícího parkoviště k vybudování nových chodníků a k úpravě zelených ploch.

Zvětšením parkoviště se jeho kapacita přibližně zdvojnásobí. V současné době pojme asi 40 vozidel, po ukončení rekonstrukce zde vznikne 88 stání, z toho pět míst bude určeno pro vozidla invalidů. Po dobu výstavby bude v úseku ulice I. P. Pavlova kolem nemocnice, kde dosud platil zákaz vjezdu, vytvořena jednosměrná komunikace.