Pacienti se ztíženou chůzí nebo jejich doprovod mohou vjíždět do prostor nemocnice bezplatně, ale při výjezdu je čeká zúčtování. Držitelé průkazu ZPS mají parkovné zdarma. Veškerá vozidla, ať už s povolenkou SZZ Krnov nebo s parkovacími lístky vystavenými strážní službou, jsou při vjezdu písemně evidována v příslušné knize.

Všichni účastníci provozu v areálu krnovské nemocnice jsou povinni řídit se zákonem O provozu na pozemních komunikacích, což by měli řidiči vědět zejména na křižovatkách účelových komunikací, jež nejsou rozlišeny dopravními značkami. Z toho vyplývá, že v celém areálu nemocnice platí pravidlo přednosti vozidel přijíždějících zprava. Maximální rychlost v celém areálu je 20 kilometrů za hodinu.