Důvodem, proč dochází k této radikální a nepopulární změně, která postihne nejen návštěvníky koupaliště, ale i zdejší zahrádkáře, je ochrana vodního zdroje Zlatá Opavice. „Koupaliště se nachází v II. ochranném pásmu vodního zdroje, kde nesmí automobily parkovat na nezpevněných plochách. Kolem koupaliště ale automobily často parkují na místech k tomuto účelu nepovolených a dochází tím k možnému ohrožení vodního zdroje,“ uvedla ředitelka Krnovských vodovodů a kanalizací Eva Šindelářová, která o řešení situace usiluje od roku 2001, kdy byla vyhlášena nová ochranná pásma prameniště.

Lidé, kteří na koupaliště nebo do zahrádkářské kolonie přijíždí autem, proto budou muset vozidla odstavit dál od cíle své cesty, například na Petrovické ulici, vedle fotbalového stadionu. „Parkoviště tady je, ale lidé ho málo využívají. Technické služby nyní provedou vodorovné značení jednotlivých stání, kterých vznikne asi 32, z toho dvě místa budou vyhrazena pro vozidla imobilních osob, a bude upraven průjezd parkovištěm jednosměrkou,“ řekla Zdena Šarmanová z odboru správy majetku města.

Vzhledem k tomu, že toto parkoviště je v okolí koupaliště jedinou větší odstavnou plochou a další možnosti parkování jsou omezené, bylo by dobré, kdyby se návštěvníci naučili na plovárnu chodit pěšky nebo jezdit na kole. A to do doby, než dojde k rekonstrukci koupaliště a vybudování velkého parkoviště po pravé straně ulice Petrovické. Kdy ale k modernizaci koupaliště dojde, není jasné.

Záměr rekonstrukce koupaliště, které bylo uvedeno do provozu v roce 1934 a dnes již nevyhovuje současným požadavkům, schválilo minulé zastupitelstvo v loňském roce a také současná Rada města v programovém prohlášení uvedla, že chce městské koupaliště zrekonstruovat a zmodernizovat. Jestli se ale tato akce objeví mezi deseti „top“ vybranými investičními akcemi, které Město bude realizovat jako první, se ukáže po 15. květnu. V tento den totiž Rada města určí své investiční priority.