„Rada města na osmém zasedání projednala zpracovanou studii rozšíření parkovacích ploch ve vybraných lokalitách na území Moravského Berouna,“ potvrdil místostarosta Jan Brenkus. V návrhu se počítá s využitím pozemků, které by si nevyžadovaly speciální terénní úpravy a zároveň jsou v majetku města. „Některé z možných vhodných pozemků jsou totiž dosud v majetku České republiky. Převod obdobných pozemků do našeho majetku se uskutečňuje postupně,“ vysvětlil Jan Brenkus.

Vzhledem k statisícovým nákladům město akci zařadí do plánu výstavby a oprav místních komunikací. Ten bude projednáván ještě před schvalováním rozpočtu města pro následující rok. „Situace s možnostmi parkování v uvedené lokalitě je velmi neutěšená a zvláště výrazně se projevuje v zimním období při udržování sjízdnosti komunikací odhrnováním sněhu,“ řekl Brenkus.

Situaci podle něj zhoršuje i to, že se mnozí motoristé snaží odstavit svůj vůz co nejblíže bydlišti. Odmítají využívat možnosti jiného parkování ve městě. „Například parkoviště pod centrální křižovatkou směrem dolů k podniku Granitol,“ sdělil místostarosta. „Skutečností však je, že současné možnosti parkování v souladu s dopravními předpisy neodpovídají vysokému počtu automobilů, které se v lokalitě nacházejí a potřebám občanů.“ Vedení města situaci v dopravě i nadále řeší a shání prostředky k realizaci svých záměrů.