„Pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství připravovali na úvod setkání prezentaci studie, po které měla následovat další diskuse přímo v prostorách parku, občané však o diskusi na toto téma neprojevili žádný zájem a svým urychleným odchodem nedali pracovníkům odboru žádnou šanci,“ sdělila Blanka Skřivánková z MěÚ Bruntál.

Město Bruntál získalo vloni od Ministerstva životního prostředí ČR přibližně 66 tisíc korun na zpracování Studie proveditelnosti tvorby regenerace městského parku. Studii zpracovala renomovaná firma Zahrada Olomouc . „Návrh studie byl zveřejněn na několika veřejnosti přístupných místech v Bruntále, na webových stránkách města, celá řada občanů přišla diskutovat přímo s námi. Na základě uplatněných připomínek z veřejného projednání, které se konalo v září loňského roku, kde na dotazy reagoval přímo zpracovatel projektu Ing. Pavlačka, byla studie dokončena. Studie je tedy zpracovaná a uzavřená,“ sdělila Blanka Skřivánková.

„Studii s koncepcí máme, nyní ji můžeme buď zavrhnout, změnit, nebo dále rozpracovat. Park ale dlouhá léta chátral, a tak jediné, co opravdu udělat nesmíme, je ponechat park samovolnému vývoji,“ doplnila Skřivánková.