V Rýmařově vybudovali nový areál pro výstavbu rodinných domků. Jde o pozemky v Edrovicích poblíž rybníka. Město zde nechalo zřídit třináct parcel.

„Parcely jsou vybaveny komplexní technickou infrastrukturou, rodinné domky lze napojit na vodovod, kanalizaci, rozvody NN a plynu, je zde příjezdová komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení,“ konstatovala Hana Pavlásková z Městského úřadu v Rýmařově.

Akce spolkla 6, 787 milionů korun. Přičemž investice města činila 5,747milionů korun. Zbytek tvořila dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Parcely jsou velké od 519 m2 do 1460 m2. „Pro tuto lokalitu jsou zpracovány podmínky pro umístění, tvar a barevné provedení jednotlivých rodinných domů,“ informovala Pavlásková.

Prodávat se bude podle cenové mapy, a to za částku 200 korun za m2. Zájemci budou muset zaplatit také podíl na vybudování inženýrských sítí a náklady spojené s převodem pozemku na nového vlastníka.

„V případě většího počtu zájemců bude v souladu s usnesením Rady města Rýmařov mezi žadateli proveden výběr formou obálkové metody, kdy rozhodujícím kritériem bude výše nabídnuté základní ceny,“ uvedla pracovnice úřadu.

O názvu ulice, kde se nové pozemky nacházejí, bude na svém příštím zasedání rozhodovat vedení města. „Pokud její název zastupitelstvo schválí, bude se jmenovat podle objevitele barevné fotografie Karla Schinzela, který se v Edrovicích narodil,“ dodala Pavlásková.

(zup)