Například v místě zvaném Za Mlékárnou. Všichni zájemci, kteří získali pozemky v lokalitě Skrbovická, se museli přihlásit k vyhlášenému záměru pro prodej.

„Ve smlouvě o smlouvě budoucí se zavázali, že uhradí předem zálohu ve výši šedesáti procent kupní ceny," prozradil jednu podmínku vedoucí odboru správa majetku, kultury a rozvoje města Marian Hvorecký. Zbytek peněz kupci doplatí až při samotném podpisu smlouvy. Sepsání smlouvy město podmínilo vybudováním základů rodinného domu.

K zástavbě rodinnými domky 
v lokalitě město vyhradilo celkem deset parcel. Noví majitelé musí začít stavět domy do roka a do dne ode dne, kdy město vydá územní rozhodnutí, a základy domů dobudovat do dvou let. Pokud to nestihnou, zaplatí desetiprocentní pokutu.