Papež Jan Pavel II., občanským jménem Karol Wojtyla, byl před měsícem prohlášen za blahoslaveného. Tuto událost bude i v našem okrese připomínat památník, který byl v neděli odhalen na česko-polské hranici, jež prochází mezi Rusínem a Gadzowicemi. U kamenného obelisku se zasazeným portrétem Jana Pavla II. se sešli nejen kněží z české a polské strany, ale také starostové příhraničních obcí.

Jan Pavel II., který zemřel před šesti lety, se v Polsku těší velké úctě, jsou po něm pojmenovány ulice, náměstí i školy. Není divu, že má v převážně katolickém Polsku tolik ctitelů, když to byl první papež polské národnosti.

Čechy oslovil nejen tím, že obstojně uměl česky, ale hlavně se pro ně stal symbolem svržení komunistické diktatury. V dobách železné opony papež často upozorňoval na dodržování lidských práv, usiloval o mírové soužití národů a sympatický byl také seniorům, protože svým osobním příkladem demonstroval, že nemusíme skrývat projevy stáří. Popularitu si tento papež získal tím, jak vycházel vstříc poutníkům, a také v našem okrese žijí lidé, kteří se s ním osobně setkali.

Vánoční ozdoby pro papeže

„Byl jsem ve výpravě, která jela do Vatikánu Svatému otci předat vánoční ozdoby vyrobené v České republice. Já jsem mu předal nejen výrobky od dětí z Albrechticka, ale také betlém jako svůj osobní dar. Mám z toho setkání úžasné vzpomínky, protože Jan Pavel II. byl úžasně charismatická osobnost každým gestem a pohledem, a co teprve když promluvil.

Působil na své okolí neuvěřitelně pozitivně,“ popsal setkání s Janem Pavlem II. Jaroslav Hrubý, učitel výtvarné výchovy a správce zámku v Linhartovech. Protože sám má rád humor, byl velmi potěšen, že také papež při setkání s poutníky umí vtipkovat.

„V naší výpravě byla mezi tvůrci uměleckých řemesel také nedávno zesnulá paní Hanzelková, která pro papeže vyrobila úžasné čokoládové baňky zdobené bílou polevou. Někdo se osmělil a zeptal se papeže, co s nimi bude dělat. Jan Pavel II. se usmál a řekl, že se těší, až bude po Vánocích, protože pak bude její baňky přikusovat ke kafi. Tím, jak se dokázal hezky pobavit s obyčejnými lidmi, si nás úplně získal,“ vzpomínal Jaroslav Hrubý na setkání s papežem, který dnes už oficiálně patří mezi blahoslavené.

Inspirace k největšímu betlému

Také největší betlém na světě, který je k vidění v Pradědově galerii U Halouzků v Jiříkově, vytvořil řezbář Jiří Halouzka pod dojmem setkání s papežem Janem Pavlem II. na osobní audienci v roce 1988 na jeho letním sídle Gandolfo.

„Měl jsem možnost seznámit se s dějinami Vatikánu, prohlédnout si celé podzemí i nadzemí této kolébky církve, navštívit její poutní místa, například Assisi, Lurdy a tak dále. A to bylo moje definitivní rozhodnutí k vytvoření tohoto betlému,“ popsal Halouzka podnět k vytvoření díla.