„Termín, od kterého budou pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky opět přijímat nové žádosti o podporu, zatím neznáme. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát v průběhu února nebo března,“ odpověděl Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. Potenciálním uchazečům o podporu v rámci programu Panel proto Wagner doporučuje, aby se zahájením rekonstrukcí vyčkali a práce zahájili až po podání žádosti.

Podmínky pro získání podpory stanoví, že žádost o podporu je třeba podat před zahájením vlastních prací na rekonstrukci domu. Milan Malý, spolumajitel ostravské společnosti KRP Group s. r. o., která se specializuje na revitalizace panelových domů, ale říká, že pokud nepadne rozhodnutí v nejbližších týdnech, bude letošek pro opravy domů ztracen.

„Přípravná fáze regenerace domu trvá zhruba čtyři měsíce. Celý proces je dost složitý a nejde jej výrazně zkrátit. Zahrnuje vypracování energetického auditu včetně certifikátu tepelné náročnosti budovy, projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, ohlášení nebo pouze sdělení stavebního úřadu a další nezbytné činnosti,“ vysvětluje Malý. Připomíná také, že ve velmi obtížné situaci jsou rovněž bytová družstva a vlastníci domů, kteří mají rozpracované či úplně připravené projekty. Také jim po loňském pozastavení příjmu žádostí na státní dotaci v rámci programu Panel nezbývá nic jiného než čekat.

„Určitě nebudu přehánět, když řeknu, že současná nejistá situace je špatná pro všechny. Není totiž zřejmé, zdali program Panel bude vůbec opět spuštěn. Proto je podstatné, aby vlastníci domů co nejdříve dostali jasnou odpověď, že stát regenerace panelových domů podporovat nebude a mohou začít domy opravovat i bez nároku na státní dotaci,“ dodává Malý.

Také uznávaný energetický auditor z Ostravy Miroslav Škarpa má obdobný názor. „Dotace na úhradu části úroků z úvěrů, kterou vlastníci panelových domů v minulých letech využívali, dokázala nastartovat řadu projektů. Je to významný faktor, který následně zajistí lidem lepší a kvalitnější bydlení. Navíc v zateplených domech lidé výrazně šetři peníze, protože úspory energie jsou hodně výrazné,“ dodává energetický auditor.

Podle zkušeností bytových družstev, ve kterých už domy zateplili, se proti dřívějšímu stavu ušetří až čtyřicet procent energie na vytápění. V prvních pěti letech realizace programu Panel byly v rámci celé republiky čerpány částky mezi dvěma sty až třemi sty miliony korun ročně. V roce 2006 však zaznamenal Panel prudký rozmach. Státní fond rozvoje bydlení profinancoval na dotaci úroků z úvěrů 1,6 miliardy korun.

V roce 2007 vystačilo půldruhé miliardy pouze na pololetí. Zvýšené náklady, které už stát nestačil pokrýt, byly také hlavním důvodem pro loňské pozastavení příjmu žádostí na úhradu části úroků z úvěrů v rámci programu Panel u Českomoravské záruční a rozvojové banky.