Připomíná, že se v tomto domě 25. května 1875 narodil profesor Otto Marburg, významný světový neurolog, objevitel akutní formy roztroušené sklerózy. Zemřel 13. 6. 1948 v New Yorku. Přitom ještě donedávna v Rýmařově netušili, že slavný lékař má s nimi něco společného.

„Pro většinu lidí, se kterými jsem se bavil, tady začíná čas až po roce 1945. Tento krok pomůže navázat most s minulostí," řekl starosta Rýmařova Petr Klouda.

S odsunem původních obyvatel totiž odešlo i povědomí o minulosti města a jeho obyvatelích. Příslušníci rodiny Marburgů kvůli svému židovskému původu skončili za války v koncentračních táborech. Teprve před zhruba patnácti léty se rýmařovskému historiku Jiřímu Karlovi dostala do rukou německy psaná kniha, kde se o spojitosti Rýmařova a Otty Marburga psalo.

Tak vlastně Rýmařov znovuobjevil svého významného rodáka.

„Tak jsme po tom šli, pátrali a zjistili, že to není osobnost neznámá. Dodnes se nám nepodařilo zjistit jména tří sester Otty Marburga a jejich dětí a manžele. Ty záznamy se ztratily," okomentoval Jiří Karel pátrání historiků. Rodný dům Otty Marburga pak odhalila stará pohlednice, kterou vydal patrně jeho otec, místní podnikatel.

V domě bylo zasilatelství a obchod a nahoře rodina bydlela.

close Pohlednice, vydaná u příležitosti odhalení pamětní desky významnému rodáku Rýmařova. zoom_in

Dnes objekt patří Marku Hampelovi, který zde provozuje lékárnu a podporuje pátrání po osudech rodiny Marburgů. „Jsem přesvědčený a stále věřím, že jsou příbuzní, kteří se někde ve světě nachází," řekl Marek Hampel.

Otto Marburga a osudy jeho rodiny připomíná v domě historická expozice, která je veřejnosti přístupná bočním vchodem u lékárny. Slavnostnímu odhalení pamětní desky byli mimo jiné přítomni ředitelka a kulturní rada rakouského velvyslanectví Natascha Grilj, předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek a výkonný ředitel Česko-izraelské smíšené obchodní komory Karel Kortánek.

„Otto Marburg během svého pobytu ve Vídni objevil a jako první na světě popsal akutní formu roztroušené sklerózy, která je po něm pojmenována. Další zajímavostí je, že byl přítelem Sigmunda Freuda, který byl druhým světově uznávaným vědcem, jenž se taky narodil na severní Moravě. Oba museli v roce 1938 emigrovat, jeden do Londýna, druhý do Spojených států," připomenula Natascha Grilj.