Památník vojákům padlým v první světové válce je i na hřbitově v Úvalně. Na čtyřech stranách žulového obelisku je uvedeno 47 jmen mužů, kteří žili v této obci. Pomník vyrobila v roce 1921 krnovská kamenická firma Böhm. Tentýž rok byl vysvěcen.

Pomník se jmény 47 mužů padlých v první světové válce stojí v Úvalně na hřbitově od roku 1921.Pomník se jmény 47 mužů padlých v první světové válce stojí v Úvalně na hřbitově od roku 1921.Autor: Ladislav Martikán

„V odpoledních hodinách se seřadil slavnostní průvod na cestě u nádraží. Vpředu šly školní děti, za nimi dívky oděné v bílém i v černém. Následovaly vdovy a sirotci po padlých vojácích. Průvod uzavíraly spolky, korporace a obyvatelé Úvalna. Na hřbitově byl pomník odhalen panem Heinrichem Hornym, místním velkostatkářem, který měl nad stavbou obelisku patronát. Po posvěcení byl vzdán hold padlým vojákům. Vystoupil tam mužský pěvecký sbor. Slavnost byla ukončena požehnáním v kostele,“ uvádí záznam ve farní kronice. Jde o zápis Roberta Váni, který byl v letech 1920 až 1924 v Úvalně duchovním správcem.

P. Josef Váňa byl už v roce 1909 jmenován polním kurátem. Před válkou sloužil ve Vídni, v Mostaru a v Krakově. Za první světové války sloužil jako polní kurát u 6. kavalerie a u 3. a 6. Armádního sboru na ruské a italské frontě.

Před svým příchodem do Úvalna působil v roce 1920 v Lipníku jako kurát v táboře pro vojáky vracející se z války. V roce 1924 v Úvalně zesnul a byl pochován hned vedle památníku padlým.

Obzvláště kruté jsou příběhy mužů z Úvalna, kteří podle data na obelisku padli v posledních dnech války. Před sto lety se už míru nedočkali.

Ladislav Martikán