Čtenář Bruntálského a Krnovského deníku Ivan Hleba z Lomnice upozornil v březnu redakci Deníku na pamětní desku u Slezské Harty. „V okolí chaty Rajsiglovky je v lese zašitý tento pomník.

Na internetu jsem hledal podrobnosti, proč zrovna na tomhle místě, ale nic jsem nenašel. Možná zjistíte víc," vyzval Ivan Hleba naši redakci. O pomníku sdělil bližší údaje bruntálský historik Igor Hornišer.

„Pamětní deska byla nejspíš vysazena k padesátému výročí vlády císaře Františka Josefa I. A to jako připomínka, že k tomuto výročí byl vysazen, tedy zalesněn, tento lesnický úsek," řekl k nálezu správce archeologického depozitáře bruntálského muzea Igor Hornišer.

Badatel má nové informace

Světlo do historie pamětní desky, a nejen té existující, vnesl tento týden badatel Matouš Jirák ze Slavkova. Zajímá se o památníky na bývalých lichtenštejnských panstvích a domníval se, že císařský památník na fotografii mohl souviset s výsadbou takzvaných císařských javorů, památných stromů, vysazovaných na našem území v roce 1898. Když badateli Deník podal mapu s bližším určením nálezu, začal hledat ve starých lesnických mapách.

„Podle fotografie se zdá, že nápis na kameni je Kaiser Franz Josef Jubiläumshain begründet 1898, tedy jubilejní háj císaře Františka Josefa I. založený roku 1898, k padesátému výročí vlády císaře," napsal badatel Jirák. Lokalizaci na mapě porovnal s archivními mapami.

Na jedné z lesnických map je znázorněna ještě jiná lokalita císařských javorů, a to přímo v Nové Pláni, při příjezdu do obce po levé straně před stáčírnou vody Horský pramen.

„Bohužel na tomto místě v Nové Pláni se již stromy ani pamětní kámen nedochovaly. Obě lokality byly v někdejším lichtenštejnském lesním revíru Roudno, který patřil k panství Karlovec," konstatoval badatel.