Audit ukázal, že oddělení patří mezi vysoce kvalitní pracoviště i díky novým, moderním analyzátorům. Analyzátory vyšetřují vzorky odebrané pacientům rychle a kvalitně. Například testy na HIV a hepatitidy jsou pro lékaře dostupné do hodiny od příjmu vzorku do laboratoře. Laboratoř je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Mezi nové přístroje, které na oddělení pořídili, patří analyzátor glykovaného hemoglobinu a imunochemický analyzátor. „První z nich slouží k vyšetření, které dává informace o účinnosti léčby pacientů s diabetem.

Analyzátor je oproti původnímu přístroji schopen analýzy provádět rychleji a přitom při zachování vysoké kvality vyšetření s nižšími náklady,“ uvedl primář oddělení Jaromír Soušek.