Výpočetní tomografie (CT) je vyšetřovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. Modernizovaný CT přístroj, který má radiodiagnostické oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále od konce minulého roku k dispozici, účinně pomáhá. Díky obnově CT přístroje se otevřely nové možnosti vyšetření, které dříve na oddělení nemohli provádět. Důkazem toho je například případ třiasedmdesátiletého pacienta, kterého lékaři vyšetřovali 13. dubna.

„Vyšetření muže na CT pracovišti Podhorské nemocnice v Bruntále tento den bylo trochu dramatické, mělo však šťastný konec,“ uvedl zástupce primáře radiodiagnostické oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále Ivo Labónek, který v onen den na CT přístroji pracoval a odhalil závažný zdravotní problém u vyšetřovaného pacienta. Vše začalo rutinním vyšetřením bederní páteře třiasedmdesátiletého muže, kterému bylo indikováno podezření na onemocnění v této oblasti, obecně známé jako ischias, houser. „Během vyšetření jsem ale zjistil přítomnost výdutě břišní aorty, největší tepny břicha, která zásobuje krví orgány dutiny břišní a dolní končetiny, takzvaného aneurysmatu. Proto jsme ihned doplnili speciální vyšetření břišní aorty, které potvrdilo přítomnost výdutě. Rozšířená část aorty byla částečně uzavřena krevní sraženinou, především ale došlo k prasknutí její stěny a krevní ztrátě a krev unikala z tepny mimo krevní řečiště. Tato diagnóza byla příčinou bolestí pacienta v oblasti zad a břicha,“ popsal vyšetření Ivo Labónek.

Jednalo se o urgentní stav ohrožující bezprostředně pacientův život, který vyžadoval rychlý zákrok cévního chirurga, nebo intervenčního radiologa na specializovaném pracovišti. „Pacienta jsme proto za pomoci kolegů z ostatních oddělení naší nemocnice bleskově připravili k transportu a letecká záchranná služba ho přepravila z Bruntálu na 2. chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, která má s řešením těchto stavů rozsáhlé zkušenosti. Podstatné dále je, že spolu s pacientem do Olomouce cestovala i obrazová dokumentace naCDnosiči s kompletními daty z vyšetření, která umožnila operatérovi okamžitou volbu strategie v léčbě. Pacient je nyní po úspěšné operaci,“ uvedl zástupce primáře Labónek.

Modernizované CT pracoviště tak přispělo k řešení naléhavé situace zcela zásadním způsobem. „Na předchozím CT přístroji nebylo vyšetření tohoto typu vůbec proveditelné, možnost zaslání dat v plném objemu spolu s pacientem také neexistovalo,“ dodal Ivo Labónek. Kromě renovace CT přístroje prošly na konci minulého rozsáhlou rekonstrukcí také prostory, kde vyšetření na počítačové tomografii probíhají. Celkové náklady na modernizaci prostor i diagnostické techniky přišly na zhruba deset milionů korun. „Nyní můžeme například provádět i CTA jako ve výše uvedeném případě - CT angiografii, tedy vyšetření cév, dále také používat nové techniky vyšetření trávicího traktu - virtuální kolonoskopii, modernizovaný přístroj umožňuje podrobnější studie i trojrozměrné prostorové rekonstrukce jednotlivých struktur lidského těla,“ popsal výhody počítačového tomografu primář radiodiagnostického oddělení Podhorské nemocnice Tomáš Martínek.