„Přibližně od roku 2010 se po dlouhé odmlce dostavila určitá renesance v doplňování především archeologických sbírek Městského muzea Krnov. Jsou to jednak náhodné nálezy v okruhu zasvěcených sběratelů a dále nálezy získané systematickými povrchovými sběry v několika lokalitách Krnova a v jeho blízkém okolí, když některá z těchto nalezišť nebyla doposud známa," uvedl spolupracovník muzea Svatopluk Bříza.

Aby se s archeologickými nálezy a sbírkovými přírůstky mohli seznámit i obyvatelé Krnovska, budou od září vybrané předměty vystavovány ve Flemmichově vile.

Mezi přírůstky muzejních sbírek patří i skutečný archeologický skvost z období, kdy v Evropě zavládl chaos známý jako období stěhování národů.

„Jde o zlomek ozdoby měděného hunského kotle z doby stěhování národů v první polovině 5. století našeho letopočtu. Objevil ho inženýr Josef Theuer v katastru Lichnova. Je nutné podotknout, že se jedná o teprve druhý podobný nález na území naší republiky.

Ten první byl učiněn již roku 1907, a to v prostoru mezi Razovou a Horním Benešovem a nyní je vystaven v expozici Slezského zemského muzea v Opavě," uzavřela vedoucí Městského muzea Krnov Ivana Zajícová s tím, že poděkování si zaslouží všichni, kdo podporují sbírkotvornou činnost.