„Vystavovatelů je zde šestnáct. Vystavují zahrádkářské organizace z okresu, některé jsou však rozděleny na více osad, z nichž každá vystavuje zvlášť. Některé organizace se k výstavě nepřidaly, ale všechny aktivní organizace, které s námi pořádají výstavy, se zúčastnily i letos,“ řekl předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu (ÚZ ČZS) Ladislav Daříček.

Výstava se konala pod záštitou Městského úřadu a Hospodářské komory Bruntál. Součástí byla i soutěž o Jablko roku, promítání videoprojekcí se zahrádkářskou tématikou a přednášky o ošetřování ovocných stromů a dalších zahrádkářských činnostech. Na schodišti paláce si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout zahradní techniku.

Vystavované exponáty mnohdy překvapovaly svou velikostí a krásou. Nejednoho návštěvníka tak napadlo, zda se letošní ročník z pohledu zahrádkářů započítá mezi ty lepší či nikoli. „Letošní rok je, alespoň v Krnově, málo přejícný pro zahrádkáře. Potýkáme se se špatným počasím i s chorobami jako jsou například plísně. Také se dlouhodobě potýkáme s nízkým počtem členů. Pozemkový fond prodává zahrádkářům jejich zahrádky a mnozí se pak již nechtějí vázat do organizací. S nižším počtem členů pak samozřejmě dostaneme i nižší dotace,“ zhodnotil letošní ročník Josef Kubík, tajemník UZ ČZS.

Výstava ovoce, zeleniny a květin potrvá v paláci Silesia do soboty 4. října. Otevřeno je od 9.00 do 18.00, v sobotu do 16.00.

Květa Gebauerová