O opětovné postavení kostelíku a chaty v srdci Jeseníků usiluje Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Objekty byly zničeny před desítkami let.

Záměr je podle jeho tvůrců navržen tak, aby minimalizoval vliv na okolní prostředí. Obě stavby jsou například menší, než byli jejich historičtí předchůdci.

„K chatě nebude přivedena elektrická přípojka, která by znamenala velký zásah v celé linii výkopu. Chata je navržena jako částečně energeticky soběstačná, zbytek energie pokrývá zemní plyn dovážený jako zkapalněný do zásobníku," uvádí spolek v oznámení záměru.

Výstavba má trvat dva roky. Práce budou omezeny na letní sezonu a jejich harmonogram má respektovat hnízdní období ptáků. „Vlastní stavba bude montovaná, čímž se dále sníží stavební ruch v lokalitě," stojí v oznámení.

K záměru již vydala stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny. Podle ní celá věc podléhá hodnocení vlivu na životní prostředí. „Nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a na celistvost evropsky významné lokality Keprník," sdělila Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Pro obnovu poutního místa se v petici vyslovilo 5235 příznivců. Naopak bezmála 3779 lidí podpořilo výzvu ekologických organizací, které záměr odmítají. Podle ekologů by jeho uskutečnění znamenalo faktický zánik zdejší cenné přírody.

Zjišťovací řízení je jednou z fází procesu hodnocení vlivu na životní prostředí, takzvané EIA. Jejím cílem je vyhodnotit vhodnost záměru z hlediska životního prostředí, případně stanovit, za jakých podmínek je přijatelný. Pokud bude muset plán obnovy poutního místa projít kompletním posouzením, zabere to pravděpodobně řadu měsíců. Hodnocení EIA má pouze doporučující charakter, ve správních řízeních jej ale většinou úřady akceptují.