Všechny projekty, které jsou součástí Městského programu prevence kriminality 2009, se zaměřují na děti, mládež a adolescenty. „Vycházeli jsme z loňské ankety na krnovských středních školách. Studenti se vyjádřili, co jim ve městě v oblasti trávení volného času chybí a co by chtěli dělat, aby se nenudili,“ uvedl manažer prevence kriminality Městského úřadu v Krnově Otakar Válek.

Cílem projektu „Otevřené hřiště“ je rekonstrukce školního hřiště u základní školy na Dvořákově okruhu. Upravené sportoviště přiláká děti a mladé lidi, aby zde smysluplně trávili volný čas. „Hřiště se nachází v hustě obydlené části města a už dnes je místem, kde se ve volném čase mládež z okolí schází. Jeho vnitřní asfaltová plocha ale nemůže mnoho nabídnout, a v současné době je navíc na konci své životnosti, takže ke hrám příliš neláká. Chtěli bychom proto hřiště zatraktivnit umělohmotným povrchem, na kterém se dá kromě míčových her jezdit také na kolečkových bruslích, hrát hokej nebo florbal. Tuto hrací plochu chceme ohradit mantinely,“ řekl Otakar Válek.

Přímou reakcí na zmíněnou anketu je projekt „Vybavení hudebny nízkoprahového zařízení“. Hudebna by měla vzniknout v budově na Revoluční ulici, v níž působí nízkoprahový klub Nautilus. Jeho cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 12 až 26 let.

Jak mohou trávit děti z rizikového prostředí volný čas o prázdninách, řeší projekt „Poznej jiné prázdniny“. Zaměřuje se na děti ze sociálně slabého prostředí, které jsou v evidenci Střediska výchovné péče a u nichž je předpoklad určité nápravy. „Jde v podstatě o příměstský tábor, v němž mohou tyto děti trávit část prázdnin. Program tábora v prostorách internátu Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov dětem zajistí učitelé i studenti této školy. Ti se do programu tábora pokusí vtáhnout také jejich rodiče,“ popsal Otakar Válek.

Prázdninový projekt „Každý den něco“ nabídne dětem z Krnovska atraktivní přehlídku různých akcí a činností. „V Krnově je řada subjektů, které se věnují dětem a mládeži. Společně připravíme prázdninový kalendář akcí, který každý žák základní školy obdrží na konci školního roku. Děti si mohou vybrat, čemu se budou daný den věnovat. Mohou to být sportovní hry, keramika, nebo třeba výlety do okolí,“ řekl Otakar Válek.

Poslední projekt „Trestní odpovědnost“ předpokládá vytvoření jednoduchého informačního materiálu, který bude obsahovat nejčastější delikty páchané školáky. Zároveň bude informovat o dopadech takového chování. Zákonodárci usilují o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti, proto je žádoucí zvýšit povědomí žáků základních škol o právních důsledcích delikventního chování.

Realizace všech projektů je nyní závislá na získání finanční spoluúčasti v celkové výši 840 tisíc korun od ministerstva vnitra. Zda budou záměry města Krnova schváleny, rozhodne Komise republikového výboru pro prevenci kriminality v březnu.