Významný německý expresionistický malíř, kreslíř a sochař Dlouhy se v Rýmařově narodil. Jako dítě byl s rodiči po válce odsunut. Brána je jeho polistopadové dílo, které postavil na místo, kde v Rýmařově kdysi stál jeho rodný dům.

Práce byla slavnostně odhalena na začátku 90. let jako symbol smíření, pak roky stála bez povšimnutí a rezivěla. Nyní se podařilo plastiku zrestaurovat. Otevřená brána bude představena veřejnosti v sobotu 24. června ve 14 hodin v ulici Julia Sedláka.