Lidé z Dívčího Hradu ve středu 5. listopadu s radostí přihlíželi otevření nového mostu přes řeku Osoblahu. Ten původní byl poničen lokální povodní, která se přehnala přes obec v minulém roce. Snížení tonáže mostu a jeho následné uzavření pro vozidla těžší než dvacet tun nesli těžce dopravci, kteří museli jezdit mnohakilometrovou objížďkou.

Realizaci projektu za necelých čtyřiadvacet milionů korun vyhrála firma STRABAG Ostrava. Ta musela nejdříve vybudovat náhradní přemostění a poté zdemolovat most původní. Při několikaměsíční výstavbě mostu nového došlo mimo jiné k rekonstrukci pro obec zásadní přeložky vodovodu. Čtyřiadvacetimetrový most je čtrnáct metrů široký a má také chodník pro pěší. Oproti původnímu mostu je také daleko vyšší. Zásadním faktem je, že uprostřed mostu není pilíř. Tudíž se před mostem za zvýšeného stavu vody nebudou hromadit nánosy naplavenin.

Vedení obce nový most vítá. „Jsem velice ráda, že se mohu účastnit slavnostního otevření nového mostu v naší obci. S úžasem jsem sledovala, s jakou přesností a časovou rezervou dodavatelská firma na mostě pracovala. Nezbývá než poděkovat investorovi, kterým byl kraj, respektive program ROP III, a všem, kteří se na vybudování nového mostu u nás v obci podíleli,“ řekla Božena Mruzíková, starostka Dívčího Hradu.

V následujících týdnech se budou dokončovat některé práce, které neovlivní využívání mostu. „Nový most byl předán v termínu. Kromě úpravy koryta řeky se musí odstranit provizorní přemostění,“ řekl Petr Filip ze stavebního dozoru.