Krnované se ve vedrech často chodí dívat přes plot na bazén s křišťálovou vodu a spoustu atrakcí, po jakých vždy toužili. Není pochyb, že dokončovací práce už jsou téměř hotovy a areál už brzy přivítá první návštěvníky. Odborná firma už provedla provozní zkoušky tobogánu a personál prošel zaškolením na obsluhu technologické části koupaliště.

Tak kdy už to koupaliště konečně bude otevřené?

„Podali jsme žádost o vydání kolaudačního souhlasu a jakmile obdržíme kladné stanovisko, může být koupaliště otevřeno,“ přiblížila aktuální situaci vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová s tím, že by to mohlo být nejpozději v řádu několika dní. Konkrétní datum není známo, ale radnice i Technické služby Krnov slibují, že o termínu zahájení provozu koupaliště budou informovat všemi dostupnými prostředky.

Pojďme si chronologicky zrekapitulovat, jak vedení krnovské radnice informovalo o harmonogramu a postupu prací na koupališti.

„Harmonogram prací je stanoven tak, aby koupaliště mohlo být otevřeno nejpozději 30. června 2018. Nechci tvrdit, že se nemůže stát neočekávaná komplikace, způsobená třeba počasím, to nemůžeme předvídat, nicméně celá záležitost je z hlediska stavebního i finančního připravena záměrně tak, aby dopad na městský rozpočet nebyl drtivý, práce byly provedeny technologicky správně a aby výsledek byl pozitivní. Dnes, na začátku září jsem přesvědčen, že to stihneme a zvládneme,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík v září 2017.

„Vše šlo v logických a návazných krocích, jak nejrychleji to legislativa umožňovala. Je potřeba si uvědomit například to, že stavba běží v ochranném pásmu vodního zdroje a není možné tedy nic podcenit. Byli jsme ujištěni, že stihnout daný termín je časově a technologicky možné,“ uvedl místostarosta Brunclík v listopadu 2017.

„Kvůli mírnému zpoždění stavby sice přijdeme o část koupací sezony, přesto jsem přesvědčen, že vysoutěžení veřejné zakázky na podzim loňského roku a zahájení prací v zimě bylo prozíravé. Vzhledem k současné situaci na stavebním trhu, kdy firmy nejsou schopné pokrýt poptávku, by se nám později nemuselo podařit najít zhotovitele a také cena by byla nepochybně vyšší,“ uvedl Brunclík v polovině června 2018, když se ukázalo, že zpoždění nabrané kvůli čerpání podzemní vody se nepodaří dohnat ani usilovnou prací o víkendech a nasazením většího počtu pracovníků.

„Prodloužením sezony v městských lázních chceme občanům ponechat alespoň jednu možnost koupání. Předpokládáme, že lázně budou otevřeny do doby zahájení zkušebního provozu koupaliště v průběhu července,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík na konci června 2018.

Lázně ale jsou od 1. srpna zavřené a koupaliště si mohli lidé ještě dnes prohlížet pouze přes plot. Kdy otevře? Už zítra - v pátek 3. srpna v 9 hodin ráno.