Agentura pro sociální začleňování, která už několik let působí například v Bruntále, se nyní chystá pomáhat také mikroregionu Osoblažska.

Okres Bruntál má v rámci České republiky nejvyšší nezaměstnanost, a mnohé obce Osoblažska jsou na tom s pracovním uplatněním nejhůř v rámci nejhoršího okresu.

„Z vysoké nezaměstnanosti plyne řada dalších problémů jako je zadluženost, odliv vzdělaných mladých lidí a tím způsobená nízká vzdělanost současného obyvatelstva i uměle stárnoucí populace. Dalšími navazujícími problémy je nárůst kriminality, velká migrace nebo zvyšující se podíl obyvatel, kteří potřebují bydlení, ale práci nemají a pouze využívají systém sociálních dávek. Jak vidíte, jednoduché to na Osoblažsku nemáme," popsala současnou situaci regionu starostka Osoblahy Dagmar Machaňová s tím, že tyto problémy mají několik příčin.

Zapomenuté Osoblažsko

Nevýhodou je určitě geografická poloha daleko od větších měst, která prodraží logistiku všem, kteří by zde chtěli podnikat. Příčiny současného neutěšeného stavu na Osoblažsku najdeme i v historii. Komunistický režim při poválečném dosídlování Osoblažska vše vsadil na jedinou kartu - zemědělství.

„Zdědili jsme z tohoto období absenci rozvinutého zpracovatelského průmyslu a dnešní nepřirozenou venkovskou zástavbu. Další závažnou příčinou neutěšeného stavu byl dlouhodobý nezájem státu o řešení těchto socioekonomicky znevýhodněných oblastí. Troufám si tvrdit, že ještě dnes nemá stát koncepci rozvoje venkova a zvláště oblastí jako je Osoblažsko," dodala starostka Machaňová.

Čím agentura pomůže

Zástupci Dívčího Hradu, Hlinky, Osoblahy a Slezských Pavlovic loni uspěli ve výběrovém řízení, a tak začala spolupráce s agenturou. Prostor pro zapojení ostatních obcí Osoblažska je samozřejmě otevřený.

Cílem je vytvoření společné platformy „Partnerství pro socioekonomický rozvoj Osoblažska", jejímiž členy budou kromě zástupců obcí a agentury také školy, policie, neziskové organizace, instituce i podnikatelé, kteří budou společně formulovat hlavní problémy regionu a navrhovat řešení.

„Na Osoblažsku asi nepotkáte nikoho, kdo by neměl v příbuzenstvu nebo v okruhu blízkých někoho v evidenci úřadu práce. Je to dlouhodobý trend, takže mnohým chybí víra, že to můžeme změnit. Nechci se vracet do minulosti a analyzovat po kom jsme zdědili tak svízelnou situaci, ale spíš chci hledat vize pro budoucnost. Obce mají nápady, co by se dalo dělat, ale není v jejich pravomoci je uskutečnit," vysvětlila starostka Dívčího Hradu Božena Mruzíková a co si od spolupráce s agenturou slibuje: pomoc s výběrem dotačních titulů a s přípravou projektů, které přispějí k rozvoji regionu.

Vyloučená lokalita

Podle Murzíkové už celé Osoblažsko splňuje definici sociálně vyloučené lokality. „U nás není vyloučená jedna ulice, jedno sídliště, jedna čtvrť nebo jedna obec. Celé Osoblažsko splňuje definici sociálního vyloučení. Všichni máme ztížený přístup ke vzdělání, k práci i ke službám," dodala Mruzíková, která je i předsedkyní mikroregionu Osoblažsko.

Ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček starosty ujistil, že agentura ví, kam si sáhnout pro dotace a má zkušenosti řádově ze čtyřiceti podobně postižených obcí, takže dokáže odhadnout, který projekt bude životaschopný a přínosný.

„Až se zde po třech letech sejdeme, bude to příležitost porovnat k jakým změnám došlo. V období 2014 až 2020 bude boj s chudobou a sociální začlenění prioritou EU, takže získání dotací by neměl být problém. Musí ale směřovat do regionu tak, aby se nikdo nemohl cítit odstrčený.

Nejde jen o podporu zaměstnanosti nebo řešení dílčích problémů, ale komplexní podporu území. Tak by měl být náš cíl představen veřejnosti. Nejsme tu pro zaměstnanost, ale pro celkový rozvoj," uzavřel Martin Šimáček.