Proč Osoblaha zastupiteli neprodloužila nájemní smlouvu? „Nejde o vyřizování účtů," ujišťuje starosta Antonín Rous. Soud ale jeho jednání označil jako nepoctivé.

Boj mezi zastupiteli se může odehrávat na různých frontách. Někdy skončí vyhlášením nových voleb, jako se to nedávno stalo ve Slezských Pavlovicích, nebo aktéři skončí před soudem, jak se to stalo starostovi Horního Benešova. Osoblažský starosta Antonín Rous (Sdružení nezávislých kandidátů) je také aktérem soudního sporu. Vystupuje v něm v roli žalobce.

Starosta podal žalobu o vyklizení bytu, který užívala rodina zastupitele Miroslava Urbana. Koncem března soud řízení zastavil. Starosta vzal žalobu zpět, protože Urban byt vyklidil. V odůvodnění rozsudku je ale jednání starosty označeno jako nepoctivé a starostovi se předepisuje úhrada nákladů řízení ve výši 8712 korun.

Právní subjektivitu nemá starosta, který žalobu podal, ale obec.

„Žalobu o vyklizení bytu nepodal starosta, ale obec Osoblaha jako pronajímatel předmětného bytu," upřesňuje Antonín Rous s tím, že otázku nákladů soudního řízení nehodlá do konečného tedy pravomocného rozhodnutí soudu komentovat.

UKONČENÍ NÁJMU BEZ UVEDENÍ DŮVODU

Celý případ začal loni v červnu. Tehdy starosta Osoblahy neprodloužil Urbanovi nájemní smlouvu k obecnímu bytu. Toto rozhodnutí ale nebylo zdůvodněno. Právě to, že chyběly důvody pro neobnovení nájmu, vyhodnotil později soud jako „nepoctivé jednání, zneužití práva."

URBAN: BYLA TO MSTA STAROSTY

Miroslav Urban ale o důvodech, proč mu starosta smlouvu neprodloužil, nepochybuje. „Byla to msta ze strany starosty. Nikoli obce, za kterou se pořád schovává, to zdůrazňuji," vysvětluje Miroslav Urban, který je v Osoblaze opozičním zastupitelem (Úsvit přímé demokracie) a jak říká, nahlásil nešvary starosty krádeže, zneužití pravomoci, špatné zacházení s majetkem bez vědomí zastupitelů.

„Pan Urban nabyl přesvědčení o své neomylnosti jako jediného „čistého", spravedlivého občana a člena zastupitelstva. K jeho opakovanému, nepravdivému napadání a pomluvám mé osoby jako starosty, bývalé starostky, místostarosty i mnoha dalších občanů naší obce uvádím pouze tolik, že doposud se žádné z jeho oznámení neprokázalo jako opodstatněné či důvodné," reagoval starosta Rous.

Miroslav Urban našel pro rodinu jiné ubytování, starosta je spokojen s tím, že byt je vyklizen. Ve hře je ještě otázka, kdo zaplatí soudní poplatky. Zatím je to na starostovi. Ten ale podal odvolání.

A jaký dojem mají z celého případu občané Osoblahy? To se nejspíše projeví příští rok u voleb.

..více si můžete přečíst v úterním Bruntálském a Krnovském Deníku..

Gabriela Mathiasová