„Tato smlouva definuje oblasti vzájemné spolupráce a výměny zkušeností mezi partnerskými obcemi. Osoblaha a Izbicko budou spolupracovat hlavně na úseku oblastní samosprávy, vzdělávaní, školství, humanitární pomoci, sportu, kultury, turistiky i v dalších oblastech," uvedl Antonín Chybík, vedoucí osoblažského odboru péče o občany.

Na společném setkání delegací, které proběhlo v Izbicku, smlouvu podepsali starostové obou obcí paní Brygida Pytel a pan Václav Kalda.