Se svými přáteli nakoupili a zasadili 750 kusů sazenic. Z toho 650 kusů buku lesního a 100 kusů třešně ptačí. Zalesnění provedli v porostu, který byl odlesněný kvůli kůrovcové kalamitě.

Loni a letos zde dobrovolníci vysévali břízou bradavičnatou v rámci akce Zachraňme lesy. Tu pořádá Město Albrechtice ve spolupráci s Hnutím DUHA. Svojí prací tak dobrovolníci na ploše 2,5 hektaru zajistili druhovou pestrost pro stabilní porost v budoucnosti.