Účastníci první vycházky, kolem Cvilína slyšeli a dokonce i viděli konopku obecnou, strakapouda velkého, pěnici černohlavou, brhlíka či budníčka. Celkem jim ornitoložka představila jménem šestnáct ptačích druhů.

Naplánovány jsou už také termíny tří dalších nedělních vycházek za Cvilínskými zpěváčky. Za poznáním lučních a keřových druhů se zájemci mohou vydat 27. dubna. Téma vycházky 18. května bude podle zájmu účastníků buď sledování, jak se budí ptáci v době od tmy do rozbřesku, nebo je ornitoložka může zavést zpátky do lesa, aby zjistili, co se tam od poslední návštěvy změnilo a které druhy přibyly.

Vycházka 1. června nese název Co nám vyhnízdilo, najdeme vzletná mláďata?

Zájemci se mohou přihlásit na mailové adrese flemmichovka@seznam.cz, ale počet účastníků vycházky je omezen na dvacet, aby příliš velká výprava nerušila ptactvo. Projekt Cvilínští zpěváčci finančně podpořilo město Krnov jako součást celoměstské kampaně Krnov město pod Cvilínem.