Kolem zámku se začínají rýsovat romantické kompozice a ornamenty, vysázené z živých rostlin, aby zámek opět připomínal šlechtické sídlo ve francouzském nebo anglickém stylu. Jde o rozsáhlý projekt, který byl rozdělen do několika etap.

Jeho autorem je zahradní architekt Roman Putko z Jeseníku, který si rudoltický zámecký areál zamiloval. Jeho cílem je přiblížit vzhled zámeckého areálu dobám, kdy mu hrabě Albert z Hodic okázalou nádherou vysloužil přezdívku Slezské Versailles.

Na obecním úřadě mají radost z vydařeného díla, ale už také zjišťují, že v období delšího sucha není snadné bez zavlažovacího systému udržet zámeckou zeleň a novou výsadbu v perfektně svěží kondici.