Historický ocelový nýtovaný mostu spojuje centrum města s Opavskou ulicí. Za běžných okolností je také hlavní přístupovou cestou k několika obchodům a provozovnám, které v době uzavírky prožívají těžké časy a stěžují si na pokles tržeb. Těšily se, že začátkem prázdnin jejich martyrium skončí. Bohužel musí vydržet až do 17. července. Příčnou zdržení je větší rozsah prací, než s jakým se počítalo v projektové dokumentaci.

Vícepráce, to jsou také vyšší náklady

Vícepráce souvisejí se stářím mostu, který byl vyroben roku 1900 v železářském podniku bratří Kleinů v Sobotíně.

Památkový most v datech Ocelový nýtovaný most, který je kulturní památkou, překlenuje vzdálenost 27 metrů a je široký 11 metrů. Jeho nosná konstrukce je tvořena systémem nýtovaných nosníků, vzpěr a rozpěr. Hlavní nosníky dělí pojízdnou část mostu na tři díly, středový je určen pro vozidla a dva krajní pro chodce. Po více než sto letech životnosti mostu došlo na ocelových prvcích ke korozi, čímž se snížila jeho únosnost ze 17 na 3,5 tuny. 
Město Krnov k rekonstrukci mostu přistoupilo loni v září. Spočívá v postupné výměně zkorodovaných ocelových prvků za nové a nahrazení ocelových deskových prvků mostovky železobetonovou deskou. Chodníkové části budou řešeny celoplošnou ocelovou pochozí plochou.
S rekonstrukcí souvisí také odbourání a vybudování nových závěrných zídek, oprava navazujících chodníků a komunikace, instalace nového veřejného osvětlení i přeložka vodovodního řadu.

„Během rekonstrukce byly odhaleny další vady konstrukce, které nebylo možné zjistit ani zevrubným prozkoumáním před zhotovením projektové dokumentace. Objevily se na konstrukčních částech mostu skrytých v zemi nebo na těch, které bylo možné prozkoumat jedině po odbourání komunikací a zídek. Po otryskání se objevily další, předtím nezjištěné koroze na konstrukcích," uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek s tím, že více závad znamená více času i peněz.

„A nejen to. Další nepříjemnou zprávou je, že se vícepráce musí zhotoviteli samozřejmě zaplatit. Celkem byly vyčísleny na tři sta tisíc korun," uvedl krnovský místostarosta Michal Brunclík s tím, že definitivní náklady rekonstrukce budou znát, až se započítají veškeré vícepráce i méněpráce. Jak moc se bude cena lišit od dohodnuté smluvní ceny ve výši 7,5 milionu korun, to zjistíme až po ukončení a předání hotové stavby.

Jednání s ČEZ bylo zdlouhavé

Na most po dokončení bude instalováno ozdobné veřejné osvětlení, jaké dnešní krnované znají už jen z historických fotografií.

Místostarosta Brunclík zastupitelstvo informoval také o svých zkušenostech s energetiky při rekonstrukci mostu. „Bylo tam vedení, které patří ČEZ a je v chráničce rezavé jako čert. Nebyli jsme ani po dvou měsících schopni tam dostat pověřeného pracovníka ČEZ, který je kompetentní rozhodnout, co s tím dál. Přestože jsme se intenzivně snažili to řešit, trvalo nám několik měsíců dostat do Krnova na poměrně drahou stavbu kompetentního pracovníka ČEZ, který má pravomoc rozhodnout, co s tím. Pokud takto ČEZ jedná s městem, tak si umím představit, jak teprve asi jedná s fyzickou osobou, která je stavebníkem," popsal svou zkušenost místostarosta Brunclík.

Podle mluvčího skupiny ČEZ Vladislava Sobola v případech, které se týkají historických objektů, je většinou třeba počítat s tím, že dohledání potřebných dokumentů může být časově náročné.

„V tomto konkrétním případě jsme museli dohledat původní historickou dokumentaci a prověřit, zda se opravdu jedná o náš kabel, jelikož některé staré kabely vysokého napětí jsou vizuálně shodné například s kabely sdělovacími. Museli jsme jej zlikvidovat, dohodnout s městem prostup pro kabel nízkého napětí a zajistit další odborné práce. Práce prodloužila i zákonná patnáctidenní lhůta, kterou jsme museli dodržet při přerušení dodávek elektřiny," vysvětlil příčiny dlouhých lhůt Vladislav Sobol.

Vedení krnovské radnice dobře ví že prodloužením oprav nepotěší obyvatele ani podnikatele v této lokalitě, kteří se ke svým domovům či provozovnám dostávají jen díky provizornímu obnovení dřívější odbočky z Opavské ulice. „Chápu jejich netrpělivost, ale jiným způsobem kompletní oprava mostu vyřešit nešla. Aby se podobná situace nemusela opakovat, bude nutná pravidelná údržba mostu, na kterou v příštích letech nesmí město zapomínat," uzavřel Michal Brunclík.