Dobrá zpráva je, že počet přepravených cestujících na železnici posdlední dobou stále roste. Proto se také město Krnov che věnovat náležitou pozornost vlakové dopravě.

Hlavním tématem při jednání s náměstkem pro techniku SŽDC Liborem Tkáčem a přednostkou správy pozemních staveb Pavlou Olšovskou byla aktuální proměna železniční stanice Krnov – Hlavní nádraží. Zástupci SŽDC upozornili, že se jedná o opravu nádražní budovy, a nikoliv investiční akci, takže tomu odpovídá i rozsah prací.

Přesto se zde mohou cestující těšit na na nový informační systém v budově i na nástupištích. SŽDC výhledově počítá i s rozsáhlejší investiční akcí, která zahrnuje i vybudování podchodu pro přístup k nástupištím, ale pravděpodobně k ní nedojde v nejbližších desíti letech.

Stanice Krnov Hlavní nádraží rychle mění svůj vzhled.Zdroj: Deník / František KubaStanice Krnov Hlavní nádraží rychle mění svůj vzhled.Autor: Deník / František Kuba

Město Krnov zase výhledově zvažuje zastavění prostoru u nádraží v místech, kde ústí Mikulášská ulice. Dříve se zde nacházela původní nádražní budova. Architekti, kteří se zamýšleli nad podobou Mikulášské ulice v budoucnosti, zvažovali možnost umístit sem podstavec s parní lokomotivou Bufan, aby chodcům už u divadla nebo u Silezie bylo jasné, kterým směrem se jde k nádraží.

Mezitím se ale ukázalo, že parní lokomotiva nemá majitele. Krnovští železničáři sice cukrovarský Bufan darovali městu, ale nebyla zanesena ani do evidence majetku města, ani Českých drah, a tak se jí v majetkovém vakuu ujalo železniční muzeum v Lužné u Rakovníka.

Také na nádraží Krnov-Cvilín se připravuje oprava výpravní budovy. Protože se jedná o zastávku, ale nikoliv stanici, odpovídá tomu i řešení a rozsah nákladů. Už probíhají projekční práce, realizace by měla začít ještě letos. Možnost připomínkovat projekt rekonstrukce cvilínského nádraží dostane městský architekt. SŽDC nebrání tomu, aby město odkoupilo alespoň část prostranství před nádražím, které by pak mohlo rozvíjet. Město už dříve zvažuje možnost umístit zde cyklistické bikeboxy.

Pěší běžně prochází ze zastávky Krnov-Cvilín směrem na Sídliště pod Cvilínem SPC po železničním mostě, přestože je to nebezpečné a zakázané. Vedení města na jednání nadhodilo možnost, zda byl nemohl být železniční most doplněn nějakou lávkou pro pěší, která by jim nabídla oficiální a legální zkratku z nádraží na sídliště. Mohla by se taková lávka stát dodatečně součástí mostní konstrukce? Toto téma jednání bohužel nemělo žádný konkrétní výstup.

Železniční zastávka Krnov-Cvilín čeká oprava. V případě předprostoru před nádražím se SŽDC nebrání tomu, aby město odkoupilo alespoň část prostranství.Zdroj: Deník / František KubaŽelezniční zastávka Krnov-Cvilín čeká oprava. V případě předprostoru před nádražím se SŽDC nebrání tomu, aby město odkoupilo alespoň část prostranství.Autor: Deník / František Kuba

Město Krnov od roku 2016 jedná o možnosti zřídit železniční zastávku v průmyslové zóně Červený Dvůr, aby lidé mohli pohodlně dojíždět za prací. Město nechalo zpracovat studii vlakové zastávky v průmyslové zóně, projekt nyní SŽDC posuzuje.

Dalším tématem byla elektrifikace železniční trati. Technicko-ekonomická studie bude dokončena letos. Součástí nedávné rekonstrukce trati Krnov – Opava už byla i předpříprava na elektrifikaci. Podle předběžných informací bude ekonomicky smysluplné elektrifikovat trať Opava-Krnov-Bruntál či Valšov. Dál už je charakteristika tratě značně komplikovaná.

Předání ceny Diamanty českého byznysu se zúčastnil také jednatel Den Braven production s.r.o Miroslav Mohyla.
Diamanty českého byznysu pro Den Braven
Snowboardisté v akci při happeningu.
TIP DENÍKU: Snowboardový happening uzavře svůj desátý ročník na Karlově
Ilustrační foto.
V Krnově přibylo odpadu, toho vytříděného i toho na skládce