Po dohodě s vedením Obce Široká Niva provádí občanské sdružení Reconciliatio rekonstrukci hřbitova ve Skrbovicích. Práce jsou rozděleny na několik fází. Dobrovolníci se zavázali odstranit náletové dřeviny i černou skládku, pařezy a upravit povrch hřbitova.

Rádi by obnovili a také vztyčili poničené náhrobky. Hodlají opravit i hřbitovní zdi a historickou márnici. Místo poté chtějí zařadit jako zastávku do naučné stezky, případně cyklostezky.

„Nejvýznamnějším rodákem je známý rakousko-uherský umělecký fotograf Rudolf Koppitz, žijící v letech 1884 až 1936. Jeho předkové leží právě ve Skrbovicích," uvedl Pavel Kapler, předseda občanského sdružení Reconciliatio.

Dobrovolníci se mohou přihlásit na mail p.kapler@centrum.cz. Každá ruka ochotná pomoci je vítána. „Pokud jste vlastníkem dobových fotografi í, pohlednic či jakýchkoli zajímavých informací vztahujících se k tomuto místu nebo máte zájem osobně přispět k rekonstrukci, neváhejte a kontaktujte předsedu sdružení," dodal Kapler.