Oprava železničního mostu přes Chářovskou ulici bude mít vliv na silniční, autobusovou i železniční dopravu z Krnova do Brantic. Kvůli stavebním pracím bude částečně, v některých dnech i úplně uzavřena silnice III/4585, která prochází pod tímto mostem jako Chářovská ulice.

Po práci na opěrách železničního mostu bude nutné most vyjmout. To si vyžádá ve dnech od 5. 7. do 6. 7. úplnou uzavírku. Provoz bude veden po objízdné trase.

Po Chářovské ulici projíždí auta z Krnova do Brantic pod železničním mostem. Jeho oprava si vyžádá výluky na železnici i omezení silniční dopravy.

Další úplná uzavírka bude 27. 7. a 28. 7. kvůli opětovnému osazení železničního mostu. Po dobu úplné uzavírky bude objížďka vedena obousměrně po ulicích Chářovské, Čs. armády, Revoluční, Bruntálské do Brantic a dále po ulici Brantické.

V termínech úplné uzavírky dojde ke změně v příměstské autobusové dopravě. Po celou dobu opravy, tedy od 1. července do 5. srpna, bude na železniční trati Krnov Bruntál výluka a vlaky nahradí autobusy.