Krnovští zastupitelé dostali na výběr dvě varianty řešení. Buď oprava střechy levnějším eternitem nebo s nákladnější přírodní břidlicí. Obě varianty byly schváleny památkáři, protože historická budova divadla je památkově chráněná.

Návrh na levnější lokální opravy

Zastupitel Svatopluk Ručka doporučil ještě třetí variantu: opravit závady jen lokálně, protože stav zánovní střechy jako celku není tak katastrofální, aby to vyžadovalo generální opravu s celkovou výměnou krytiny. „Střechu lze opravit podstatně levněji, aby při tom vydržela dalších deset až dvacet let," navrhl zastupitel Svatopluk Ručka (ANO).

Příliš pozdě šetřit

Místostarosta Michal Brunclík (ČCSD) projevil pochopení pro navržené šetření peněz města, ale podle něj Ručkův návrh na hledání úspor přišel příliš pozdě.

„Střecha má určité rysy havarijního stavu a režimu, takže vyžaduje řešení ještě před zimou 2015. Pokud bychom se rozhodli pro lokální opravu nebo překládku krytiny, má to svou logiku, ale nerozumím proč jsme takové zadání nedostali už na předchozích zastupitelstvech.

Teď máme květen a je třeba, aby se střecha opravila za příhodných klimatických podmínek. Nejvyšší čas, abychom stihli udělat výběrové řízení, ať máme do podzimu divadlo pod střechou, než začnou plískanice," komentoval Brunclík námět na levnější řešení.

„I kdyby to provizorní řešení stálo jen půl milionu, musíme připravit seriózní výběrové řízení. To znamená další peníze na projektovou dokumentaci a na rozpočet. Musíme definovat co se musí vyměnit a co ještě lze využít. Mám z toho obavy.

Máme zkušenosti, jak je snadné udělat v něčem chybu, která všechno zpozdí," doplnil Brunclík a vyzval kolegy v zastupitelstvu, aby našli odvahu řešit střechu komplexně už letos i za vyšší náklady. Upozornil, že podle památkářů je břidlice léty prověřený materiál, u kterého vyšší cena odpovídá velmi dlouhé životnosti. Zastupitelé schválili břidlici téměř jednohlasně.

OTÁZKA PRO…

Svatopluk RučkaSvatopluka Ručku, člena zastupitelstva Města Krnova (ANO):

Byl jste jedním z iniciátorů rekonstrukce střechy krnovského divadla řádově za sedm milionů korun. Při hlasování na zasedání zastupitelstva jste byl jediný v sále, kdo nezvedl ruku pro tuto nákladnou opravu. Proč?

V roce 2006 provedla firma opravu střechy divadla s určitými vadami a nevhodnou krytinou. Atypická zima 2009-2010 způsobily poškození střech v celém Krnově a mezi jinými objekty také na divadle. Už při první pracovní schůzce nového zastupitelstva loni v prosinci došla na přetřes oprava střechy divadla.

Byly vysloveny dva názory. Jeden doporučoval opravu střechy a druhý celkovou rekonstrukci střechy asi za pět milionů podle již vypracované projektové dokumentace a s použitím stejné krytiny, jako byla ta předešlá. To mě i zástupcům památkové péče připadalo pro historickou budovu nevhodné.

Proto jsme se dobrali ke klasické krytině z přírodní břidlice s životností 80 až 100 let. I s vědomím, že to bude dražší. Bylo dohodnuto upravit projektovou dokumentaci pro tuto krytinu.

Pak jsem se v průběhu dalších měsíců o divadlo začal zajímat blíže, přečetl jsem si posudky i návrhy řešení. Nechal jsem si poslat fotografie skutečného stavu střechy. Mezitím nastaly Městu Krnovu závažné finanční problémy jako vrácení sedmimiliónové dotace z roku 2009 a k tomu doměrek finančního úřadu ve stejné výši a možná i penále. Tedy řádově 15 milionů, což bylo zastupitelům potvrzeno na základě dotazu.

Proto jsem požádal zastupitele, aby zvážili, zda by nebylo vhodnější řešit opravu střechy divadla levnějším způsobem. S tím, že celková rekonstrukce se provede později, až nebude finanční situace města tak napjatá. Můj návrh ale byl zamítnut. Proto jsem svým hlasem tento bod nepodpořil.

Připadá mi to jako v domácnosti, kde jsem o chlebu a o vodě, ale koupím si Rolls-Royce.