Co ale mají dělat podnikatelé v provozovnách u mostu, ke kterým mají zákazníci velmi ztížený přístup? Rekonstrukční práce zde budou probíhat až do konce června.

„Původně dokonce měla být celá lokalita se staveništěm oplocená a přístupná přes brány, od kterých má klíče jen stavbyvedoucí. Nikdo nemyslel na to, jak to bude fungovat v noci, když na stavbě nikdo není. Nakonec se podařilo prosadit rozumnější variantu, ale i tak všech sedm podnikatelů, kteří potřebují přístup ke svým provozovnám, má značné problémy," vysvětlila Vanda Rumplíková z prodejny Zver-Ex, proč se museli bránit peticí proti oplocení a úplné uzavírce lokality.

Přestože jim město vyšlo vstříc, museli někteří své provozovny zavřít. Nakupovali u nich hlavně chodci, kteří se dnes musí obloukem vyhýbat nejen uzavřenému mostu, ale prodejnám vedle něj. Mohou se utěšovat tím, že nosnost mostu se po opravě zvýší ze současných pěti na čtyřicet tun.

Během uzavírky byl odstraněn mostní svršek i chodníkové rošty, proběhlo otryskání ocelové konstrukce a výměna zkorodovaných částí. Ve finále zde proběhne instalace nového veřejného osvětlení a položení nové železobetonové mostovky. Součástí stavby je i přeložka části vodovodního řadu a úprava navazujících ploch chodníků a komunikace.

Rekonstrukce mostu, která byla zahájena na podzim loňského roku, přijde na 7,5 milionu korun. Opravu provádí firma Swietelsky stavební, s.r.o.

Ocelový nýtovaný most dlouhý asi 15 metrů je od roku 2007 kulturní památkou. Byl vyroben v roce 1900 v železářském podniku bratrů Kleinů v Sobotíně. Secesně pojednaná odlitá čela nesou informaci o výrobci i letopočet: Eisenwerk Zöptau 1900.