Zakázku za téměř čtyři miliony korun na hřbitově realizuje společnost EDS Trade. Podle smlouvy by měli mít hotovo do tří měsíců od předání staveniště.

„Současné chodníky jsou ze štěrkodrti. Místy je tvoří jen hlína s prorůstající trávou. Jejich povrch je nerovný, a protože betonové odvodňovací žlaby podél chodníků jsou poškozené a nefunkční, po dešti se tvoří bahno. Po opravě budou mít povrch ze žulového odseku a podél chodníků budou odvodňovací žlábky ze žulových kostek, za kterými se osadí žulové obrubníky,“ popsala změny Zdena Šarmanová z krnovského odboru správy majetku města.

Jelikož řada vlastníků hrobových míst si na vlastní náklady zpevnila prostor mezi chodníkem a náhrobkem, odbor správy majetku města musí toto zpevnění odstranit. 

„Pokud tak neučiní majitel do zahájení stavby, rozebere ho firma a materiál umístí za hrobové místo. Lidé, kterým patří, si ho pak budou mít možnost odnést. V případě, že tak neučiní, bude později materiál odklizen správou hřbitova,“ doplnila Zdena Šarmanová.