Město Krnov prodá za dva miliony mateřskou školku u pedagogické školy Kateřině Sidopulu, která zde provozuje dětské studio Racek. Opozice kritizuje, že se školka prodala pod cenou. Krátce před prodejem zde město navíc nechalo instalovat nová okna za šest set tisíc korun.
Dost neobvyklý je také prodej školky fyzické osobě. Kateřina Sidopulu je zřizovatelkou Studia Racek, které ve školce nabízí různé aktivity pro maminky a děti.

Komunisté nejprve žádali o stažení prodeje školky z programu jednání, ale nenašli pro svůj návrh podporu. O privatizaci této školky se jedná už od května 2010 a zastupitelé si už nepřáli další zbytečné zdržení. Proto komunisté aspoň prosadili hlasování po jménech, aby byl zaznamenán názor každého zastupitele na tento sporný prodej. Nakonec byl prodej školky schválen s podmínkou, že nový majitel se zaváže využívat dům pouze k deklarovaným účelům.

„Ještě v roce 2009, kdy už rada počítala se záměrem prodat tuto nemovitost, nechalo tehdejší vedení města nainstalovat do školky nová okna v hodnotě 598 tisíc korun. Znalec následně ocenil objekt podle cenového předpisu na 9,9 milionu a nákladovým způsobem na 4,25 milionu. Proč se platil odhad, když není respektována odhadní cena? Proč je městský majetek prodáván tak hluboko pod cenou?“ shrnul zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM), proč opozici vadí prodej školky za pouhé dva miliony korun. Je přesvědčen, že prodejem školky byla městu Krnovu způsobena škoda minimálně 2,4 milionu korun.

Zastupitele, kteří hlasovali pro prodej školky za dva miliony, přesvědčila hlavně skutečnost, že se jedná o neatraktivní stavbu z dob socialismu ve špatném technickém stavu.

Hlavní argument pro prodej je to, že zde Studio Racek nabízí aktivity prospěšné pro město a jeho kreativní nabídka se podstatně liší od standardu ostatních krnovských školek. „Komunisté jako obvykle ve snaze kritizovat vše za každou cenu vůbec nepochopili přínos aktivit, které se ve školce provozují. Opět se prokázalo, že pochopení pro sociální služby, charitu, podporu společensky žádoucích aktivit pro maminky s dětmi nelze hledat u levicové části politického spektra, ale spíše u lidí konzervativněji orientovaných,“ komentoval postoj komunistů Jan Stejskal (ODS).

Komunisté se ale s prodejem školky nesmířili a vůči těm, kteří ho připravili a schválili, vystupují se závažným obviněním. „Paní starostka spíše než veřejný zájem podporuje klientelismus. Ač laik, pasovala se na většího odborníka než odhadce konstatováním, že budova je ruina a dvoumilionová cena je dostačující. Výplodům diskuse k předem připravenému hlasování nešlo rozumět jinak, než že se jedná o krytí korupce do nebe volající,“ komentoval Sekanina rozpravu a hlasování o školce v zastupitelstvu.

„Musím odmítnout vyjádření pana Sekaniny, týkající se starostky Aleny Krušinové, že za prodejem této nemovitosti je údajná podpora klientelismu. Každému, kdo paní starostku zná, tak je jasné, že je asi tou poslední osobou, které by mohly být takovéto pohnutky podsouvány. Žádost o koupi objektu byla podána ještě v období minulého zastupitelstva, kdy vůbec nebylo zřejmé, kdo v čele města stane,“ zastal se starostky z ČSSD Jan Stejskal z ODS.

Názory k prodeji mateřské školky v Krnově

>>Městu Krnov byla způsobena škoda

Od listopadu máme nové Zastupitelstvo a vedení města. I letošní rok je již o měsíc kratší. Nepamatuji si však, že by v posledním desetiletí nový starosta v tomto časovém rozmezí nevyužil ani jediné příležitosti sdělit občanům své pocity, cíle, záměry a představy o vedení města. Že by jim neměl například co popřát. S velkou noblesou to dělávala paní Ramazanová.
Značná část Krnovanů očekávala, že nová starostka alespoň pojmenuje největší nešvary a potřeby našeho města a městského úřadu, kterých si myslím, je nemálo. Nestalo se tak. Paní starostka Krušinová se tak stala v oslovení občanů pouhou šedou myškou ve stínu bývalé starostky a loutkou stále stejné lobby v ZM.
Nový vítr mohla nechat zavát již na prosincovém zastupitelstvu, kde se kromě jiného, v době kdy chybí místa v předškolních zařízeních, prodávala nemovitost mateřské školy U Nových staveb. Příležitosti nevyužívá a spíše než veřejný zájem sama podporuje klientelismus, což dokresluje následující případ.
Ještě v roce 2009, kdy už RM počítala se záměrem prodat onu nemovitost, nechalo tehdejší vedení města nainstalovat nová okna v hodnotě 598 tis. Kč.
Znalec následně ocenil objekt dle cenového předpisu na 9,858 mil. Kč a nákladovým způsobem na 4,249 mil. Kč. Ve smlouvě o pronájmu uživatel souhlasí s podmínkou, že do opuštění objektu mu nebudou hrazeny vložené investice.
Městský úřad Krnov přesto smlouvu nerespektuje a odečítá mu z nájmu za vložené investice 178 tis. Kč. Navíc v tomto případě zcela benevolentně nenavrhuje kupní cenu ani ve výši odhadu, nýbrž jen 3.5 mil. Kč.
Rada města, v níž jsou zastoupeny koaliční strany ČSSD, ODS a NEOS jde ještě dále a za podpory KDU-ČSL předkládá zastupitelstvu prodejní cenu budovy včetně pozemku za pouhé 2 mil. Kč. Čtenář se může ptát, stejně jako zastupitelé za KSČM na zastupitelstvu, proč se platil odhad, proč není respektována odhadní cena a nájemní smlouva, proč je městský majetek prodáván tak hluboko pod cenu? A možná jej bude mrazit v zádech stejně jako nás, když se seznámí s podpůrnou argumentací.
Paní starostka, ač laik, se pasovala na většího odborníka než odhadce konstatováním, že budova je ruina a cena 2 mil. je dostačující. Bývalý předseda finančního výboru ZM, ing. Stejskal, přitvrzuje argumentaci výrokem, že je pro něj v tuto chvíli smlouva o pronájmu kusem papíru. Ing. Nowak obhajuje nízkou cenu prodávaného objektu vloženými investicemi uživatele a tím rovněž neguje obsah nájemní smlouvy uživatele. Zástupce NEOS ani neargumentoval, pouze zavelel svému kolegovi, nechť zvedne ruku. Výplodům diskuse k předem připravenému hlasování nešlo rozumět jinak, než že se jedná o krytí korupce do nebe volající.
Díky vedení města a koaličním zastupitelům byla tedy Městu Krnov způsobena škoda nejméně ve výši 2.428 mil. Kč.
Není tady divu, že paní starostka nehledá možnosti ani důvody vystoupit k občanům. Je tu jen pro některé. Zřejmě se stydí přiznat, že ač došlo ve vedení města k výměně křesel a politického vedení, na životě občanů se nic nezmění.
Jedno pozitivum však v této kauze lze nesporně vysledovat. Mladá paní podnikatelka dokázala v uvedené mateřské škole uvést do života a rozvinout záměr s doplňkovou činností, kterou neposkytují klasické MŠ.
Je jen otázkou času, než se dostane do širšího povědomí občanů. Oproti práce koaličních zastupitelů v tomto případě si jejího úsilí a kreativity nesmírně vážíme a přejeme jí uspokojení z dosažených výsledků.


Ladislav Sekanina, zastupitel Krnova za KSČM
>> Původně jsme budovu

školky nabízeli kraji, aby ji využil jako zázemí pro pedagogickou školu, která stojí hned vedle. Kraj školku odmítl s tím, že budova je ve velmi špatném stavu, a aby ji mohl začít využívat, vyžaduje to příliš vysoké investice.
Já sama jsem se tehdy seznámila se stavem objektu, a musela jsme dát kraji za pravdu. Proto mě příjemně překvapilo, že paní Sidopulu se špatného stavu objektu nezalekla, a dokázala zde zřídit dětské centrum, jaké Krnovu už dlouho chybělo. Každý se může přesvědčit, jak to vypadá dnes, co všechno tam dokázala vybudovat. Například jako jediní v Krnově tam nabízí plaveckou školu pro nejmenší děti a plavání pro maminky s kojenci od tří měsíců. Mimochodem se zde naučili plavat také moji vnuci. Posudek znalce je potřeba vnímat tak, že nezobrazuje původní stav objektu, ale jsou v něm zohledněny také investice paní Sidopulu, kterými městskou budovu zhodnotila.


Alena Krušinová, starostka města Krnov (ČSSD)


>> Poznámce pana Sekaniny
k mé osobě jsem se pousmál. Vůbec jsem nepoužil sousloví, že nájemní smlouva je cárem papíru.
Jen jsem vysvětloval, že dle mého soudu nárok nájemce na kompenzaci neodepsané části technického zhodnocení objektu vyplývá ze zákona, který má přednost před úpravou této záležitosti v nájemní smlouvě.


Jan Stejskal, zastupitel Krnova za ODS